10.05.2020
2 min læsetid

Dagpengesatsen skal op – permanent

I dette debatindlæg opfordrer Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd, politikerne til at tage initiativ til drøftelser med arbejdsmarkedets parter om, hvordan vi sikrer et solidarisk og fremtidssikret dagpengesystem, der er attraktivt for alle.

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

af Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

Den høje grad af fleksibilitet på det danske arbejdsmarked er baseret på, at lønmodtagerne har en økonomisk sikring via dagpengesystemet, hvis de skulle miste deres arbejde.

Det solidariske dagpengesystem er således en af de bærende søjler i det danske flexicurity-system. Men det er efterhånden gået op for de fleste og blevet yderligere forstærket af den stigende ledighed her under corona-epidemien, at denne vitale søjle skriger på vedligeholdelse. Dagpengesatsen har stået i stampe i årevis, og efterhånden er lønniveauet for helt almindelige danske lønmodtagere stukket så meget af, at dagpengene ikke kan gøre det ud for en reel økonomisk forsikring ved ledighed.

I den seneste tid har bl.a. 3F og FH foreslået, at dagpengesatsen skal øges midlertidigt fra de nuværende maksimalt 19.083 kr. pr. måned til 25.000 kr., mens corona-epidemien hærger. Forslaget viser med al tydelighed behovet for at bringe dagpengesystemet up-to-date, og vi kan kun beklage, at man fra politisk hold ikke har fremtidssikret dagpengesystemet i de gode tider, så der ikke var behov for lappeløsninger, når ”lokummet brænder”. Den politiske misligholdelse af ordningen har betydet, at den ikke udgør en reel økonomisk sikring for en meget stor andel af de forsikrede.

Den nuværende situation viser, hvor vigtigt det er at have et solidarisk og bredt funderet dagpengesystem, når konjunkturerne pludseligt vender. Derfor vil vi opfordre til, at politikerne tager initiativ til drøftelser med arbejdsmarkedets parter – inkl. de højtuddannede – om, hvordan vi sikrer et solidarisk og fremtidssikret dagpengesystem, der er attraktivt for alle, når vi kommer ud på den anden side af sundhedskrisen. Finansieringen kan bl.a. komme fra en øget overførsel fra arbejdsmarkedsbidraget til dagpengesystemet.

Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten den 10. april 2020