02.05.2021
2 min læsetid

Barsel straffes ved lønforhandlingen

Omtrent hver 10. kvinde, som har været på barsel i det forgangne år, får afslag på lønstigning med den begrundelse. For mændenes vedkommende er det 1,7 pct., der får afslag på lønstigningen med afholdt barsel som forklaring.

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

af Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

Udviklingen i fædres brug af barsel går fremad med museskridt. Fra 2015 til 2018 er fædrenes andel i den fælles orlov blot steget med 2,6 dage ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Når en lille ny kommer til verden, tager kvinderne størstedelen af orloven, og det koster på deres lønudvikling. Her sakker de bagud sammenlignet med mændene. Samme billede ser vi blandt IDAs medlemmer.

Når vi spørger vores medlemmer, som har holdt barselsorlov i det forgangne år, om de i forbindelse med årets lønforhandling har fået afslag på en lønstigning med barsel som begrundelse, så er det tilfældet for omkring 10 pct. af kvinderne. For mændenes vedkommende er det 1,7 pct., der får afslag på lønstigningen med afholdt barsel som forklaring.

Sammenhængen er også dokumenteret i et dansk studie fra 2019 (Kleven, Landais og Søgaard), som viser, at der for kvindernes vedkommende er sammenhæng mellem løn og børnefødsler. Forskerne kommer frem til, at kvinderne betaler en såkaldt child-penalty på ca. 9 pct. i forhold til mændene i deres timeløn i de første 10 år efter fødslen af det første barn.

Den økonomiske lussing, som rammer den, der tager hovedparten af orloven, vil en mere ligelig deling af orloven medvirke til at mindske. Derfor er det positivt, at orloven fremover skal deles mere ligeligt, for senest i 2022 skal Danmark implementere det EU-direktiv, som vil forpligte os til at øremærke mindst otte ugers orlov til hver forælder.

En sådan fordeling vil få snakken på hjemmefronten mellem forældrene til at glide mere glat. Selv her i 2021 sætter alt for mange lighedstegn mellem fælles barsel og mors barsel. Men hvis vi skal helt i mål og sikre, at orloven bliver delt mere ligeligt, så bør vi også indføre fuld løn under barsel. Dette nævnes som den største barriere for at tage mere barselsorlov blandt IDAs mandlige medlemmer.

Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten den 2. maj 2021.