13.09.2021
2 min læsetid

En dimittendsats på 9.500 kr. fra dag ét er uacceptabelt

Politikerne synes at have overset, at stort set alle nyuddannede får eksamensbeviset i hånden om sommeren, hvor store dele arbejdsmarkedet ligger stille. Det er et strukturelt problem, som vi ikke skal straffe de nyuddannede for, mener IDAs formand.

Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

af Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

I sit reformudspil af dagpengesystemet foreslår regeringen, at dimittendsatsen skæres ned til 9.500 kr., og dagpengeperioden for nyuddannede halveres – fra to år i dag til bare et år. Det udspil er uacceptabelt.

En reduktion af dimittendsatsen fra dag ét vil være urimelig. Politikerne synes helt at have overset, at stort set alle bliver færdige med deres uddannelse på samme tidspunkt i juni og juli, hvor store dele af arbejdsmarkedet ligger bomstille.

Det er et strukturelt problem, som vi ikke skal straffe de nyuddannede for.

Tværtimod skal vi give både de nyuddannede og virksomhederne en ærlig chance for at finde hinanden, så de nyuddannedes specialiserede viden udnyttes bedst muligt.

En så voldsom nedskæring af satsen kan blive en udfordring for fødekæden til det solidariske dagpengesystem. Dimittendordningen er en vigtig rekrutteringskanal til a-kasserne, og for hovedparten af IDA’s medlemmer er det som nyuddannet, de melder sig ind i systemet, og hvor de har brug for en rimelig indkomsterstatning i form af dagpenge, hvis de er ledige. Resten af deres arbejdsliv vil IDA’s medlemmer være nettobidragsydere til dagpengesystemet, da de typisk kun oplever kortvarige ledighedsperioder.

Det er kernetropper som dem, dagpengesystemet har hårdt brug for.

Derfor vil vi som landets største fagforening for akademikere gerne appellere til, at man tænker i nye baner og – hvis der mod vores ønske er et flertal for at skære i dimittendsatsen – gør det smartere.

I så fald vil vi foreslå, at tanken om en trappemodel også kommer til at omfatte de nyuddannede. Her kan vi forestille os, at de nyuddannede får en den nuværende sats i en indledende periode, hvor al fokus for dem er på jobsøgning, og så kan satsen efterfølgende sættes trinvis ned. Det vil være rimeligt og give de nyuddannede og virksomhederne en chance for et bedre match.

Et års dagpenge med en dimittendsats på 9.500 kr. er ikke at få en chance.

Debatindlægget har været bragt i Børsen den 13. september 2021