07.04.2020
2 min læsetid

IDA: Danmarks klima-kompetencer skal afdækkes

Regeringen bør afdække, hvilke kompetencer den samlede klimahandlingsplan kræver og derefter lave en strategi for, hvordan vi sikrer, at vi har kompetencerne, skriver IDA's formand.

Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

af Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

Der kommer en tid efter coronakrisen, hvor klimadagsordenen atter erobrer toppen af dagsordenen. Danmark venter nemlig på en klimaplan, og vi har i IDA med stor interesse læst alle klimapartnerskabernes anbefalingerne.

For os står det lysende klart, at store udfordringer venter, og der skal ses på tværs af alle klimapartnerskabernes anbefalinger for at komme i mål. En udfordring, der går igen i mange af klimapartnerskabernes anbefalinger er behovet for kompetencer til grøn omstilling.

Erhvervslivets anbefalinger er et indspil til forhandlingerne om klimahandlingsplanerne. For der skal sættes en bred vifte af initiativer i spil, når vi skal takle klimakrisen.

En af de ting, vi klart forventer at se som et udspring af klimahandlingsplanerne, er et fokus på, hvilke kompetencer det kræver at nå i mål.

Vi mener derfor, at regeringen som led i klimahandlingsplanerne bør lave en afdækning af, hvilke kompetencer den grønne omstilling kræver i forhold til de initiativer, der indgår i klimahandlingsplanerne.

Derefter bør regeringen lave en strategi for, hvordan vi sikrer, at de nødvendige kompetencer er til stede gennem både uddannelse og efteruddannelse af arbejdsstyrken. 

Når man ser på klimapartnerskabernes anbefalinger, er ønsker om at sikre de rette kompetencer også et gennemgående træk.

Vi har valgt fire nedslagspunkter i klimapartnerskabernes anbefalinger, der illustrerer behovet for at huske at indtænke et kompetenceperspektiv, så forudsætningerne for at indfri handlingsplanerne er til stede:

Ifølge klimapartnerskabet for produktionsvirksomhederne mener næsten 90 procent af produktionsvirksomhederne, at den grønne omstilling kan fremme væksten. Men samtidig har kun 20 procent af virksomhederne en klimamålsætning og kun 10 procent kender deres CO2-udledninger. De peger på, at skal vi i mål, er der behov for at løfte kompetencer i forhold til grøn omstilling især hos den danske urskov af små og mellemstore virksomheder, da det især er disse, der er udfordret kompetencemæssigt i forhold til grøn omstilling.

Det er ikke kun de private virksomheder, der har behov for nye kompetencer. Mange af partnerskaberne peger på behovet for at styrke den offentlige sektors kompetencer til grønne indkøb og udbud (lifescience, transport, produktion). Eksempelvis skriver partnerskabet for produktion, at der er behov for nye kompetencer i forhold til til at understøtte omstilling i den offentlige sektor blandt andet for at sikre udbud og offentlige indkøb. Dette skal understøtte, at der kommer gang i efterspørgslen af de grønne teknologier og produkter.

Når det skal lykkes at elektrificere samfundet, skal vi også se på hvilke kompetencer, der skal til for at kunne udbygge elnettet og øge elektrificering af samfundet. Vi skal også have afdækket i hvilket tempo, elektrificeringen af samfundet skal ske, hvem skal elektrificeres først, hvordan vi skal koordinere udbygningen af vedvarende energi og af elnettet. Og på energidagsorden kræver det nytænkning, når vi skal udvikle Power-to-X-testfaciliteter i Danmark. Vi skal også tage højde for, hvordan de grønne drivmidler skal implementeres og anvendes i både transport, byggeri, luftfart og skibsfart, hvilket flere af partnerskaberne peger på.

Flere af partnerskaberne peger på manglende viden, kompetencer og konkrete værktøjer som en barriere for omstillingen. Konkret anbefaler partnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi, at regeringen bør udarbejde en strategi for cirkulær økonomi med afsæt i visionen om, at Danmark skal være verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Strategien skal indeholde ambitiøse politiske målsætninger, en vision for et cirkulært samfund, hvor vi nytænker forbrug og produktion. Der skal også politisk fokus på kompetencer og uddannelse samt udbredelsen af eksisterende teknologier og udvikling af nye.

Det er mange steder et mantra, at man skal tænke på tværs af siloer og finde løsninger på nye måder. Når det kommer til fremtidens arbejdskraft og de kompetencer, vi både uddanner og efteruddanner, kunne dette mantra ikke være mere sandt.

Vores anbefaling er derfor, at klimahandlingsplanerne ser på tværs af klimapartnerskabernes anbefalinger og tager opgaven på sig. Så vi i fællesskab sikrer, at vi som samfund har de rette kompetencer til at løfte opgaverne.

I vores optik er der altså behov for, at regeringen afdækker, hvilke kompetencer vi har brug for for at indfri målsætningen og på baggrund af det laver en samlet grøn kompetencestrategi for, hvordan vi sørger for, at vi har nødvendige kompetencer i Danmark.

Strategien skal sikre, at vi bliver et foregangsland, som udvikler løsninger til gavn for hele verdens grønne omstilling. Vi opfordrer derfor beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til at sætte sig for bordenden og samle de rette partnere – og her bidrager IDA gerne.

Debatindlægget er bragt på Altinget.dk den 7. april 2020

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere