24.06.2020
2 min læsetid

IDA: Fremtidens energi sikres kun med langsigtet strategi

Det er positivt, at den nye klimaaftale for energi og industri lover en strategi for fangst, lagring og anvendelse af CO2. Men strategien skal være langsigtet

Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

af Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

På Christiansborg har politikere udnyttet de lyse sommernætter og siddet og forhandlet en dansk klimahandlingsplan på plads. Det er meget vigtigt arbejde – og tak for det!

I IDA har vi i mange år været optagede af langsigtede og kostøkonomiske klimaplaner for Danmark. Vi har med gennemregnede scenarier vist, hvordan helhedstænkning og fokus på det langsigtede mål kan få Danmark godt igennem en klimaomstilling.

I maj udsendte vi IDAs Klimasvar, som understreger, at Danmark skal holde opmærksomheden på klimahorisonten, når der tages beslutninger inden for transport og energi, hvis vi ønsker at nå målet om klimaneutralitet.

Et af de temaer, vi i IDA er særligt optagede, er electrofuels eller Power-to-X. Hvordan vi får gang i produktionen af flydende brændsler til tung industri og transport baseret på vindmøllestrøm. Det sidste halve år har budt på meget optimisme på den front.

Vi har kunnet samle alle de væsentlige aktører om at støtte op om sagen i fælles forståelsespapir i januar. De fleste af Folketingets partier kan heldigvis også se fidusen i Power-to-X, som også blev indskrevet i den klimaaftale, der landede søndag nat.

Virksomhederne er også med. Her i maj gik nogle af landets største som Ørsted, A.P. Møller - Mærsk, DSV, DFDS, SAS og Københavns Lufthavn sammen i et fælles projekt om at producere grønne brændstoffer med havvind.

Det rigtig smarte ved electrofuels er, at vi kan hive CO2 ud af forbrænding og forgasningsprocesser – og genanvende C’et (kulstoffet) i det flydende brændsel. Det vil altså sige – det er godt med mere havvind, men det er også meget vigtigt, at vi får øvet os i at fange CO2 og opbevaret det og genanvendt det i de kemiske processer, der skaber de flydende brændsler. Det er det, der ofte kaldes CCU, som står for carbon capture utilization.

Forleden kom så den først delaftale på klimaområdet – her tales pludselig kun om indfangning og opbevaring, altså CCS: ”Der igangsættes drøftelse af tiltag for at fremme Carbon Capture Storage (CCS) i regi af forhandlingerne om sektorhandlingsplan for energi og industri, hvilket ligeledes kan være relevant i forhold til at fjerne den resterende CO2 fra affaldsforbrændingsanlæg,” skriver partierne bag klimaplanen.

Men det er tosset ikke at se den danske klimahandlingsplan i en sammenhæng her. Power-to-X med electrofuels er nødvendigt, hvis vi skal nå et langsigtet mål om klimaneutralitet.

Det kræver, at der bliver samarbejdet på tværs af energi, transport og affald, der er brug for en dansk strategi for området. Derfor blev jeg også væsentlig mere munter, da jeg så teksten i den nye klimaaftale for energi og industri: ”Partierne er desuden enige om, at der skal udarbejdes en samlet strategi for CO2-fangst, lagring og anvendelse (CCUS) og PtX i Danmark. Strategien skal understøtte udbredelsen af fremtidens grønne løsninger.”

Det er meget vigtigt, at den strategi får det lange perspektiv på. Det er her, sporet mod klimaneutralitet skal lægges.

Hvis affaldsselskaberne skal have gang i CCS, så skal de ikke gøre det løsrevet fra vores energi, industri og transport. Vi skal øve os på at kunne fange, men også på at opbevare, transportere og genanvende CO2.

Det skal ske på en måde, så det underbygger behov og muligheder på tværs af sektorer. Det vil sige, en strategi skal også sikre, at der sker den nødvendige udvikling og test i for eksempel flybranchen i takt med at teknologierne modnes. At forskningen og uddannelserne underbygger de steder, hvor der er behov. For Power-to-X er ikke noget, vi lige fikser på tre år, det er en helt ny måde at producere brændsler på.

Det er ikke bare godt for klimaet, men der er også beskæftigelse og eksport i det.
Den rigtige gode klimahandlingsplan får vi kun, hvis vi tænker løsninger på tværs af sektorer og har blikket rettet mod det fælles klimamål, de gode grønne job og de mange muligheder for at kunne sælge løsningerne i udlandet.

Debatindlægget er bragt på Altinget.dk den 24. juni 2020

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere