13.11.2021
3 min læsetid

Kommunale indkøb skal være grønnere

Kommunalvalget venter lige om hjørnet, og alt peger på, at det bliver et klimavalg ligesom det seneste folketingsvalg.

Kim Faldborg, formand for IDA Nordjylland

af Kim Faldborg, formand for IDA Nordjylland

Aalborg

Aalborg nyslåede byråd bør prioritere en ambitiøs, kommunal indkøbsstrategi med fokus på 'grønne indkøb'. Foto: Arkiv

Klimadagsordenen er nemlig rykket op og blevet et vigtigt parameter for, hvor befolkningen sætter sit kryds. Mange borgere og politikere har indset, at hvis Danmark skal nå klimamålet og reducere påvirkningen af natur og miljø, bærer kommunerne en væsentlig del af ansvaret.

En del nordjyske kommuner som Aalborg er allerede godt i gang med den helt store omstilling. Kommunen har tilsluttet sig det forpligtende fællesskab, POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb), og grøn omstilling og bæredygtighed er også vigtige elementer i Aalborg Kommunes indkøbsstrategi. Det står nedfældet, at kommunens indkøb på baggrund af byrådets beslutninger derfor til at løfte kommunens ansvar og indsats i forhold til at blive mere bæredygtige.

Men mit kommunalvalgsønske er, at det kommende byråd har langt større fokus på netop grønne indkøb. For kommuner og regioner i landet køber årligt ind for omkring 140 milliarder kr. Her kan de fleste kommuner gøre en forskel til gavn for vores klima, for mulighederne udnyttes kun i begrænset omfang. IDA's analyser viser, at 79 pct. af de danske kommuner ikke har en selvstændig strategi for bæredygtige indkøb. Det er på trods af, at det er en af de vigtigste forudsætninger for omstilling til bæredygtige indkøb. Aalborg Kommune har allerede lanceret en Verdensmålsstrategi, men den løser ikke alt. Jeg savner konkrete tiltag, så her er en række forslag til, hvordan Aalborg Kommune kan tage skridtet videre med den grønne omstilling på indkøbsfronten. Det kommende byråd kan eksempelvis vedtage politisk, at:

* plejehjem og børnehaver skal gøre rent med miljø-og klimavenlige produkter.

* der skal være et loft på forbrug af engangsprodukter.

* indkøbte produkter skal kunne repareres og være af høj kvalitet, så de holder.

Desuden kan man som borger stille krav til kommunen, at den skal fremme nye forretningsmodeller, hvor kommunen lejer frem for at eje samt prioriterer reparation, når noget går i stykker - det giver klimagevinst.

Aalborg Kommune bør også have som ambition at skabe klarhed for alle, hvad der er det bedste miljø-og klimavalg. Det inkluderer kommunale medarbejdere, virksomheder og borgere, da det kan være svært at finde rundt i, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Det er afgørende, at alle er klædt på til at træffe disse valg uagtet hvilken position, man har. Aalborg Kommune skal derfor levere den nødvendige information, så det bliver muligt for den enkelte at træffe et kvalificeret, grønt valg. Kommunen kan informere om de lokale initiativer, f.eks. om hvor borgeren kan få hjælp til reparation, afholde byttemarkeder osv.

I IDA mener vi, at omstilling til cirkulær økonomi er et centralt udviklingsområde, hvis Danmark skal nå sit langsigtede mål om klimaneutralitet. Vi skal finde løsninger, der kan bruges i hele verden, og herved styrke dansk eksport og arbejdspladser. Grønne indkøb er et centralt værktøj i omlægningen til cirkulær økonomi. Alt i alt er der en række 'grønne indkøbskurve', som også Aalborg Kommune kan vælge for at sikre en ambitiøs, kommunal indkøbsstrategi.

Derfor er det vigtigt, at man som borger i landets tredjestørste kommune stemmer på de kandidater, der - uanset partifarve - vil gøre ord til handling, når det kommer grøn omstilling og en bæredygtig indkøbsstrategi.

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere