Lad os nu få gang i seniorpolitikken

Skal seniorernes arbejdsliv forlænges og potentiale indfries, så kræver det, at arbejdsmarkedet tilbyder den fleksibilitet, som seniorerne efterspørger.

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

af Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

De økonomiske vismænd evaluerer tilbagetrækningsreformerne i deres forårsrapport. Her peger de på, at selvom reformerne samlet set har styrket beskæftigelsen blandt seniorerne, så er det ikke sket i et omfang som forventet.

Vismændenes analyse kommer netop, som mange virksomheder melder om mangel på relevant arbejdskraft. Det gælder ikke mindst højtuddannede indenfor STEM-fagene. Men skal seniorernes arbejdsliv forlænges og potentiale indfries, så kræver det, at arbejdsmarkedet tilbyder den fleksibilitet, som seniorerne efterspørger. Og her er der et gevaldigt gab i dag.

Alt for mange arbejdspladser har ikke fokus på deres medarbejderes senkarriere. For en mere glidende overgang fra arbejdsliv til pensionstilværelsen er i høj grad efterspurgt af seniorerne. Her er kodeordet senioraftaler. Tilbyder man seniorer øget fleksibilitet i planlægningen af arbejdsopgaver og i arbejdstiden med mulighed for nedsat tid, får arbejdsgiverne til gengæld mulighed for at holde på de mest erfarne medarbejdere. Hvert 10. IDA-medlem, som er gået på pension, er stoppet mod egen vilje og gerne vil arbejde, så der er erfarne kræfter at komme efter. 

Desværre hænger senioraftaler ikke på træerne. For IDA’s vedkommende er det færre end hver 10. privatansatte ingeniør, naturvidenskabelige kandidat eller it-specialist over 55 år, der har en seniorordning eller en aftale med deres arbejdsgiver om at få en. Men langt flere ønsker at få en sådan aftale, og det gab skal vi lukke, for det vil være et velkomment svar på den mangel på kompetencer, samme arbejdsgivere står overfor.

Seniorerne udgør en stærk ressource, som vi ikke må tabe til en tidlig tilværelse på pension. Særligt ikke, fordi arbejdsmarkedet ikke viser omstillingsparathed til at skabe mere fleksible rammer. Derfor er det helt afgørende, at der på virksomhederne nu bliver skruet op for dialogen med de erfarne medarbejdere om senkarrieren.

Det vil være en gevinst for den enkelte og virksomhederne. 

Debatindlægget er bragt i Børsen den 8. juni 2021