30.04.2020
2 min læsetid

Øremærket barsel skal indføres nu

Danmark bør indføre øremærket barsel for fædre for at hjælpe ligestillingen på vej, skriver Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd, i dette debatindlæg

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

af Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

Som man kan læse i JP den 28. april, er udviklingen i fædres brug af barsel som at se et kapgangsopløb i slowmotion. Fra 2015 til 2018 er fædrenes andel i den fælles orlov blot steget med 2,6 dage ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Det er stadig kvinderne, der tager langt hovedparten af orloven.

Hvis vi skal hjælpe ligestillingen på vej og have mere gang i far, så skal vi i gang med at øremærke en større del af forældreorloven til fædrene, og fra IDA’s side mener vi, at vi også bør gå væsentligt længere end de otte ugers orlov, som Danmark er forpligtet til at øremærke til mænd ifølge EU.

IDA anbefaler, der før fødslen tildeles fire uger til mor. Efter den lille ny er kommet til verden, skal der være to ugers ret- og pligtorlov til begge forældre, og derefter skal der øremærkes 12 uger til hver forælder samt 20 uger til fri fordeling. Hvis far ikke vil holde sine 12 uger, så skal de helt bortfalde. Det vil dels være hjælpsomt for finansieringen af et nyt barselssystem, men vigtigst af alt vil det være godt for ligestillingen. I dag taber kvinder både i løn- og karrierekapløbet, fordi de tager langt hovedparten af orloven.

Sættes barselsreglerne sammen på den måde, vil det kaste andre positive ting af sig. Vi vil blive fri for de absurde sager, hvor mænd afskediges eller køres ud på et karrieremæssigt sidespor, blot fordi de vil holde barsel. Og nok så vigtigt vil snakken på hjemmefronten mellem mor og far også glide mere glat. Her i 2020 sætter alt for mange desværre lighedstegn mellem fælles barsel og mors barsel.

Hvis frivilligheden skal hjælpes lidt på vej, anbefaler IDA også, at man indfører fuld løn under barsel, da det nævnes af vores mandlige medlemmer som en barriere for at tage mere barselsorlov.

Bragt i Jyllands-Posten den 30. april 2020