Sådan får vi flere seniorer til udskyde pensionen

Hver tredje senior ønsker at blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Med øget fleksibilitet og større brug af seniorordninger kan vi fastholde flere seniorer endnu længere på arbejdsmarkedet, mener Morten Thiessen.

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

af Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

”Et arbejdsliv, du ikke vil stoppe”.

Med en lettere omskrivning af sloganet ”Ferier, du ikke vil hjem fra”, som vi kender fra et dansk rejseselskab, vil vi gerne opfordre til, at flere arbejdsgivere indfører en langt mere offensiv seniorpolitik.

Tænk engang, hvilket potentiale der ligger gemt her, hvis endnu flere seniorer, der både kan og vil blive længere på arbejdsmarkedet, også får muligheden ved at tilbyde senioraftaler, der giver den enkelte øget fleksibilitet og en blødere overgang til pensionstilværelsen.

I en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor man har spurgt 12.700 danskere over 50 år, som er i beskæftigelse, hvornår de ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, svarer hver tredje, at de ønsker at blive på arbejdsmarkedet, så længe det er muligt.

Det er godt nyt. For alle prognoser viser, at dansk erhvervsliv kommer til at mangle arbejdskraft i en lang række sektorer og brancher indenfor en overskuelig fremtid. IDA’s seniormedlemmer kan imødekomme en stor del af efterspørgslen, når det gælder manglen på højtuddannede med STEM-kompetencer.

Men det er også vores klare opfattelse, at vi kan få endnu flere end hver tredje senior til at udskyde pensionisttilværelsen.

Det kræver, at arbejdsmarkedet bliver bedre til at tilbyde den fleksibilitet, som seniorerne efterspørger. Tiden er løbet fra de skarpe livsfaseovergange, hvor vi i grove træk uddannede os, siden arbejdede for så fra den ene dag til den anden trække os tilbage fra arbejdsmarkedet og blive pensionister.

En mere glidende overgang fra arbejdsliv til pensionstilværelsen er i høj grad efterspurgt af seniorerne. Og her er fleksibilitet kodeordet.

Tilbyder man seniorer øget fleksibilitet i planlægningen af arbejdsopgaver og i arbejdstiden med mulighed for deltid eller nedsat tid, får arbejdsgiverne til gengæld mulighed for at holde på de mest erfarne medarbejdere med unikke kompetencer.

Denne fleksibilitet er kort og godt de bærende søjler i en senioraftale, og den kan være afgørende for den enkeltes beslutning om at blive på arbejdsmarkedet.

Fra egne analyser ved vi, at hvert tiende IDA-medlem, som er gået på pension, er stoppet mod egen vilje og gerne vil arbejde, så der er erfarne kræfter og hjerner at komme efter.  

Desværre er senioraftaler ikke et værktøj, der bruges i større omfang rundt omkring på de danske arbejdspladser.

For IDA’s vedkommende er det færre end hver tiende privatansatte ingeniør, naturvidenskabelige kandidat eller it-specialist over 55 år, der allerede har en seniorordning eller en aftale med deres arbejdsgiver om at få en på et senere tidspunkt.

Men langt flere ønsker at få en sådan aftale, og det gab skal vi lukke, for det vil være et velkomment svar på den mangel på kompetencer, samme arbejdsgivere samtidig står overfor.

Seniorerne udgør en stærk ressource, som vi ikke må tabe til en tidlig tilværelse på pension. Særligt ikke, fordi arbejdsmarkedet ikke viser omstillingsparathed til at skabe mere fleksible rammer.

IDA opfordrer derfor arbejdsgivere til at bruge seniorordninger i større omfang til at fastholde seniorer længere tid på arbejdsmarkedet. Dette vil være en gevinst for den enkelte og virksomhederne.

Debatindlægget er bragt på Altinget den 18. maj 2021.