22.11.2019
2 min læsetid

Uden højere dagpengesats forsvinder kernetropperne

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd, skriver i dette debatindlæg, at kompensationsgraden i dagpengesystemet skal forhøjes, hvis systemet fortsat skal være relevant for IDAs medlemmer.

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

af Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ikke har planer om at hæve dagpengesatsen. Krybben er tom, må man forstå. Vi har længe argumenteret for, at så længe kompensationsgraden vedbliver med at falde for flere faggrupper, undergraves opbakningen til det solidariske dagpengesystem.

For ingeniørerne, som længe har oplevet lav ledighed, er kompensationsgraden til at overse. Den forsikring, de med deres a-kassemedlemsskab har tegnet, får ringere og ringere dækning.

De er ellers systemets ”elitebilister”. Den typiske ingeniør har behov for dagpenge én gang i sit arbejdsliv – umiddelbart efter endt uddannelse. Resten af deres arbejdsliv vil langt de fleste kun have behov for systemet i meget korte perioder. For at forblive relevant, er det derfor vigtigt, at systemet tilbyder en reel forsikring i den situation. Ellers kan man frygte, at nettobidragsyderne vil vende systemet ryggen og finde bedre alternativer i privat regi udenfor jobcentrenes overvågning.

Med udsigt til faldende kompensationsgrad og tiltagende angreb på dimittendsatsen, er der grænser for hvor længe vi kan argumentere for, at det er sund fornuft at være medlem af en a-kasse. Ved at acceptere et stigende misforhold mellem kontingentbetalingen og forsikringens værdi, bidrager ministeren til at slå flere søm i kisten på det solidariske dagpengesystem, som vi ser som en vigtig del af et velfungerende arbejdsmarked.

En forhøjelse af kompensationsgraden er derfor et tiltrængt første skridt, hvis solidariteten ikke skal sættes over styr. Hvis præmissen for en ændring er, at den samlede omkostning ikke må øges, er IDA ikke afvisende overfor en differentiering af satserne mod en tilsvarende differentieret udbetalingsperiode eller en sats som aftrappes over dagpengeperioden.

Det behøver ikke gøre systemet dyrere, og som en bonus vil det appellere mere til kernetropperne som vores medlemmer.

Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten den 19. november 2019