18.09.2020
2 min læsetid

Debatten skal handle om andre end Arne

Det er vigtigt, at debatten om pension også kommer til at handle om andre grupper end den, Arne repræsenterer, skriver IDAs formand Thomas Damkjær Petersen i dette indlæg.

Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

af Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

Det kommer næppe bag på nogen, at regeringens udspil om ret til tidligere pension for nedslidte ikke kommer til at omfatte nedslidte medlemmer af IDA. I forslaget er der lagt vægt på, at man skal have været 42 år på arbejdsmarkedet, når man fejrer sin 61. fødselsdag. Det er der ingen med en akademisk uddannelse, der kan leve op til.

IDA bakker op om, at nedslidte får mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet. Men vi ser også gerne, at debatten om pension også kommer til at handle om andre grupper end den, Arne repræsenterer. Der er et stort behov for at udvikle nye modeller for fleksibel tilbagetrækning – også for folk, der har rundet den officielle pensionsalder. At give dem, der kan og vil, bedre mulighed for at fortsætte på arbejdsmarkedet, er en god måde at øge arbejdsudbuddet.

Dermed bidrager de også til retten til tidlig pension.

Blandt IDAs medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet de seneste år, ville flere end hver fjerde gerne være fortsat med at arbejde. Men mange har slet ikke været i dialog med deres arbejdsgiver om fleksibel tilbagetrækning eller en seniorordning.

Det potentiale bør kunne bruges meget bedre.

Der bør åbnes for, at seniorer kan træde ind og ud af arbejdsmarkedet. At det bliver muligt at bruge af sin pensionsopsparing i en tid og sætte prop i igen. Og når flere gerne vil fortsætte også efter folkepensionsalderen, så kan dagpengesystemet også være et sted, hvor vi kan finde løsninger, så de seniorer, der vil arbejde videre, også har et økonomisk sikkerhedsnet. Samtidig har vi et stort ønske om, at seniorpensionsordningen forbedres. Arnes pension kan ikke samle de ingeniører op, som er nedslidt på grund af stress eller dårligt arbejdsmiljø.

Dem mangler vi fortsat at finde løsninger for.

Den stigende pensionsalder bør der også komme mere fokus på. Her vil vi anbefale regeringen at klappe hesten og vente med at hæve pensionsalderen fra 68 til 69 år og afvente anbefalingerne fra den pensionskommission, beskæftigelsesministeren netop har nedsat. De anbefalinger vil være værdifulde, før der træffes vidtrækkende beslutninger om en øget pensionsalder.

Det er rimeligt, at vi skaber fleksibilitet for alle seniorer, og at alle sikres nogle gode år, når de er gået på pension.

Debatindlægget er bragt i Dagbladet, Sjællandske og Nordvestnyt