Adgang til et videns- og innovationssystem af høj kvalitet

Virksomheder der forsker og har tæt samarbejde med danske videninstitutioner har højere omsætning, flere medarbejdere og øget eksport. Det er derfor centralt, at Danmark har et offentligt videns- og innovationssystem af høj kvalitet og derigennem sikrer et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og vidensinstitutioner.

Anbefalinger uddybes her

- IDAs politik for kommercialisering af forskning
- Analyse højproduktive virksomheder
- Analyse om forskningsintensive virksomheder