Øget brug af ny teknologi i mindre virksomheder

Der er stor forskel på hvor teknologiparate virksomhederne er i forhold til at anvende ny teknologi i form af robotter, big data og kunstig intelligens.

Der er også store geografiske forskelle. Virksomhederne, især de mindre, oplever en række barrierer for at indføre ny teknologi.

Primært handler det om manglende tid til at sætte sig ind i nye teknologier, men også manglende kompetencer i ledelsen og blandt medarbejderne samt udfordringer med at rekruttere medarbejdere med teknisk indsigt, gør sig gældende.

Anbefalingerne uddybes her