02.09.2020
3 min læsetid

Fleksibilitet for alle seniorer bidrager til Arne

Gør vi op med enten-eller-beslutningen i pensionssystemet, så vil det også være muligt for de seniorer, der ønsker at fortsætte med at arbejde efter den officielle pensionsalder, at have et økonomisk sikkerhedsnet, hvis de skulle blive ledige.

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

af Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

Debatten om pensionssystemet kredser i disse dage om Arnes ret til tidlig pension. Men der er også andre store knaster i pensionssystemet, som råber på politisk fokus. Hvis vi skal blive i Arne-analogien, så kan vi kalde det Annes pensionsudfordring. Hun repræsenterer en stor gruppe seniorer på arbejdsmarkedet, som både kan og vil arbejde. Også efter, hun har rundet den officielle folkepensionsalder.

Annes udfordring er, at hun står overfor et indviklet pensionssystem, når hun skal træffe beslutningen om, hvorvidt hun vil blive på arbejdsmarkedet eller gå på pension. Et pensionssystem, der fremstår komplekst for langt de fleste, der skal tage afgørende beslutninger for deres privatøkonomi i resten af deres levetid. Og et system, hvor blot en beskeden arbejdsindkomst bliver modregnet hårdt, hvis man vælger at arbejde efter folkepensionsalderen. Her er behov for at få forenklet reglerne og sikre, at det offentlige pensionssystem spiller bedst muligt sammen med de opsparingsbaserede pensioner.

Den udfordring skal pensionskommissionen se på. Kommissoriet er nu kommet på skrift, og det giver et håb for Anne. Kommissionen skal bl.a. komme med forslag, som kan sikre, at systemet understøtter de seniorer, der kan og vil fortsætte på arbejdsmarkedet. Med afsæt i Seniortænketankens anbefalinger skal kommissionen også se på såkaldte borgerrettede forenklinger af reglerne, så det i højere grad kan betale sig for seniorer at fortsætte med at arbejde også efter folkepensionsalderen, ligesom der skal udarbejdes anbefalinger til konkrete regelændringer.

Det er tiltrængt. Kort og godt savner det pensionssystem, som Anne står overfor, fleksibilitet for at være afstemt med fremtidens arbejdsmarked – både op til og efter folkepensionsalderen.

Et af de mest håndfaste eksempler på den manglende fleksibilitet er den enten-eller-beslutning, som de fleste seniorer står overfor i dag. Annes udfordring er, at hvis hun vælger at tage hul på sine pensioner, så fanger bordet. Der ikke er en fortrydelsesret. Er man først begyndt at få udbetalt penge fra sin ratepension efter folkepensionsalderen, så kan man ikke fortryde, hvis man ønsker at træde ind på arbejdsmarkedet igen.

Det rimer ikke synderligt godt på et fleksibelt arbejdsmarked, hvor flere vil efterspørge en glidende overgang fra arbejdsliv til pensionistliv. For at imødekomme det ønske, skal båndene løsnes op, så flere får mulighed for at trække på deres pensionsopsparing i perioder og træde ind på arbejdsmarkedet igen, hvis en jobmulighed opstår. Det vil være en gave for den enkelte, arbejdsudbuddet og samfundsøkonomien.

Gør vi op med enten-eller-beslutningen i pensionssystemet, så vil det også være muligt for de seniorer, der ønsker at fortsætte med at arbejde efter den officielle pensionsalder, at have et økonomisk sikkerhedsnet, hvis de skulle blive ledige. I dag kan man ikke være medlem af en a-kasse, når man er ældre end den officielle pensionsalder. Bliver man ledig, har man altså ingen sikring, og så går man på pension, hvis man ikke står med en ny ansættelseskontrakt i hånden. Her er det igen ”systemet”, der ender med at tage beslutningen for mange, som i virkeligheden ikke ønsker at forlade arbejdsmarkedet.

Det er i alles interesse, at de, der både har lysten og helbredet til det, også får fordelagtige muligheder for at fortsætte på arbejdsmarkedet. Når vi spørger seniorerne blandt vores egne medlemmer om, hvad der kan få dem til at udskyde pensionstilværelsen, svarer de seniorordninger, der giver den enkelte større fleksibilitet i forhold til arbejdstid samt større medindflydelse sine arbejdsopgaver. Seniortænketanken anbefaler også, at parterne på arbejdsmarkedet fremmer lokale løsninger, der kan fastholde seniorer også efter folkepensionsalderen. Her ligger der et væsentligt potentiale gemt for de arbejdsgivere, der ønsker at fastholde deres allermest rutinerede medarbejdere – og en mulighed for, at Anne kan bidrage til Arne.

Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten den 2. september 2020