Åbne data

Etabler klar governance for åbne data, få styr på definitionerne for de forskellige begreber og etabler et setup for løbende evaluering samt udarbejd sektorielle beregninger for økonomiske konsekvenser.

IDA mener

Der virker til at være mere eller mindre bred konsensus om, at flere åbne data både nationalt og internationalt har et kæmpe potentiale for både det private, det offentlige og for borgerne/forbrugerne.

Tilsvarende vurderes der at være enighed om, at etableringen af frie datastrømme ikke just er den nemmeste opgave i verden at udføre, blandt andet fordi ikke-personlige data hurtigt kan blive personlige, hvis man blot har tilstrækkeligt mange af de ikke-personlige data til sin rådighed.

IDA betragter det som vigtigt, at der er mulighed for, at data kan flyde frit og sikkert i både Danmark og i mellem EU-landene. IDA gør opmærksom på, at det i denne forbindelse er afgørende nødvendigt, at der skelnes mellem personfølsomme og ikke-personhenførbare data.

Ikke-personhenførbare data kan med fordel udveksles frit og effektivt for at skabe bedst mulige rammer for fx innovation, miljøovervågning og forskning, hvorfor IDA mener, at der bør være en langt større tilgængelig til disse data. Og det gælder både offentligt og privat indsamlede data.

Private virksomheder ligger inde med store mængder data, som ikke udnyttes og dermed ikke skaber den samfundsmæssige værdi, der kunne opnås, hvis data var tilgængelige.

Det er vigtigt at arbejde for, at disse data bliver tilgængelige, ikke mindst for forskningsverdenen. Frit flow af personfølsomme oplysninger er omvendt afhængig af, at data anonymiseres og sikres tilstrækkeligt.

I den forbindelse er det for IDA en grundpræmis, at personfølsomme data er borgernes egne og at det således er borgerne, der ejer disse data.

Konkret anbefaler IDA, at vi i Danmark skal:

1. Etablere en klar governance for åbne data
2. Få styr på klare begrebsdefinitioner og kvalitets- og dokumentationskrav
3. Etablere et løbende evaluerings-setup
4. Udarbejde sektorielle beregninger for de økonomiske konsekvenser

Åbne data, cyber- og informationssikkerhed, og etik

Tilmeld dig Technorama

I Technorama får du et overblik over de vigtigste historier fra teknologiens verden, hvad end det handler om etiske dilemmaer, nye teknologiske landvindinger eller spæde opfindelser.
  • Aktuelle artikler
  • Det bedste vi har set
  • Ugens nyhedsoverflyvning
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs det seneste nyhedsbrev