Klima, energi og cirkulær økonomi

I IDA arbejder vi med, hvordan Danmark kan omlægge produktion og forandre forbrug mod en bæredygtig udvikling. FN’s Verdensmål giver en retning for, hvor verden har de største udfordringer, og hvor vi skal hen.

< 1,5°C: Et nyhedsbrev om hele verdens klimakamp

Én gang om måneden samler vi nyt fra hele verdens klimakamp og sætter især fokus på teknologi og de mennesker, der kan hjælpe med at holde de globale temperaturstigninger under de 2 °C, som ligger i Paris-aftalen.

Find IDAs faglige netværk og arrangementer om Klima, energi og cirkulær økonomi

IDA har en række faglige netværk, hvor du kan dyrke forskellige specialer inden for Energi, Miljø og Global Development.