Klima, energi og cirkulær økonomi

I IDA arbejder vi med, hvordan Danmark kan omlægge produktion og forandre forbrug mod en bæredygtig udvikling. FN’s Verdensmål giver en retning for, hvor verden har de største udfordringer, og hvor vi skal hen.

Danmark skal fra lineær til cirkulær økonomi

I IDA mener vi, at omstilling til cirkulær økonomi er et centralt udviklingsområde, hvis Danmark skal nå sit langsigtede mål om klimaneutralitet.

Find IDAs faglige netværk og arrangementer om Klima, energi og cirkulær økonomi

IDA har en række faglige netværk, hvor du kan dyrke forskellige specialer inden for Energi, Miljø og Global Development.

Pernille Hagedorn-Rasmussen

Mail: phr@ida.dk - Klima og energi

Kontakt chefkonsulent, Pernille Hagedorn-Rasmussen vedr. klima og energi. Mail: phr@ida.dk

Sine Beuse Fauerby, chefkonsulent

Mail: sbf@ida.dk - Cirkulær økonomi

Kontakt chefkonsulent, Sine Beuse Fauerby vedr. cirkulær økonomi på mail: sbf@ida.dk

Tina Splidsboel, presserådgiver

Mail: tsp@ida.dk - Klima og Energi

Kontakt presserådgiver, Tina Splidsboel vedr. klima og energi på mail: tsp@ida.dk

Ole Haun, presserådgiver

Mail: oha@ida.dk - Cirkulær økonomi

Kontakt presserådgiver, Ole Haun vedr. cirkulær økonomi på mail: oha@ida.dk