Danmark skal fra lineær til cirkulær økonomi

Presset på klodens ressourcer betyder, at verden står over for en forandring i den måde, vi tænker ressourcer og produktion på.

Der er behov for at reducere, genbruge og genanvende de materialer som indgår i produkter, så mængden af primære – jomfruelige – råstoffer bliver erstattet af sekundære – genanvendte – råstoffer.

En cirkulær økonomi, hvor det lineære flow fra råstof til affald erstattes med et cirkulært kredsløb, hvor ressourcerne hele tiden genanvendes.

Vi har traditionelt udviklet produkter og økonomi med udgangspunkt i at købe nyt og udskifte produkter med nye, og på den måde skabe grundlag for vækst.

Cirkulær økonomi vender tankegangen på hovedet og arbejder med produkter og services der samlet set reducerer ressourcetrækket ved at lave produkter, hvori der indgår færre ressourcer; produkter, der kan genbruges; og produkter, der skilles ad og genanvendes.

  1. Indsats

    Hvordan arbejder IDA selv internt med miljø?

  2. Tilmeld nyhedsbrev

    Klimanyhedsbrevet: < 1,5°C