Danmark skal fra lineær til cirkulær økonomi

Presset på klodens ressourcer betyder, at verden står over for en forandring i den måde, vi tænker ressourcer og produktion på.

Der er behov for at reducere, genbruge og genanvende de materialer som indgår i produkter, så mængden af primære – jomfruelige – råstoffer bliver erstattet af sekundære – genanvendte – råstoffer.

En cirkulær økonomi, hvor det lineære flow fra råstof til affald erstattes med et cirkulært kredsløb, hvor ressourcerne hele tiden genanvendes.

Vi har traditionelt udviklet produkter og økonomi med udgangspunkt i at købe nyt og udskifte produkter med nye, og på den måde skabe grundlag for vækst.

Cirkulær økonomi vender tankegangen på hovedet og arbejder med produkter og services der samlet set reducerer ressourcetrækket ved at lave produkter, hvori der indgår færre ressourcer; produkter, der kan genbruges; og produkter, der skilles ad og genanvendes.

  1. IDA mener

    IDAs høringssvar til Ny affalsbekendtgørelse

  2. IDA mener

    IDAs kommentar til ”Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald” og ”Vejledning om indsamling af husholdningsaffald”

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere