Fremtidens bygninger skal bidrage til bæredygtighed

IDAs Energivision anbefaler, at individuelt opvarmede boliger omstilles fra olie og naturgas til opvarmningsløsninger baseret på vedvarende energi.

År 2035 er et fornuftigt mål for en fuldstændig udfasning af fossilt baseret individuel opvarmning.

Mange af disse boliger bør tilsluttes til fjernvarme. Uden for områder med fjernvarme ses ofte træpiller og halm som VE-løsninger, men den klimamæssige bedste løsning er varmepumper. Netop varmepumper i boliger udenfor fjernvarmeområdet går godt i hånd med at boligerne energirenoveres.

I Danmark har vi haft en lang tradition for energirenovering af vores boliger, og det giver klimamæssig god mening, fordi vi sparer på energien og dermed også reducerer afbrænding af olie, gas eller kul afhængig af, hvor vi bor.

Energiaftalen fra juni 2018 lægger op til at reducere tilskudsordninger til energirenovering af bygninger.

Det er en dårlig idé, fordi husejere af huse fra 70’erne og 80’erne i disse år har brug for at renovere deres huse.

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere