Vi skal finde vejen til grøn transport

Vejen til nul CO2-udledninger fra vej- og banetransporten er elektrisk. Danmark skal derfor arbejde på at flytte person- og varetransport til el. Målet med omstillingen er, at vi i 2050 slet ikke bruger fossile brændsler på vej og bane.

Stigende urbanisering, ændret demografi og klimaudfordringer gør det nødvendigt at gentænke, hvordan vi sikrer god mobilitet for alle i hele Danmark.

Nye teknologier kan hjælpe os et langt stykke af vejen, men vi bliver også nødt til at ændre vores syn på trafikarbejde: Det er ikke længere nok at se på biler eller tog, for grænserne mellem kollektiv og individuel transport er ved at udviskes.

Der bør tænkes bredere end bare traditionelle transportformer, når der planlægges infrastruktur og nul-emission er det bærende pejlemærke for transportløsninger.

"Fremtidens transport er digital"

IDAs Energivision anbefaler, at vi skal have en ambition 600.000 el-biler i Danmark i 2030, hvis vi skal omlægge til el i en fornuftig hastighed og reducere udledninger fra transportsektoren.

De mange nye elbiler kræver en klog sammenhæng med elnettet. Så opladning kan ske på en måde hvor nettet belastes mindst og tilgængeligheden af el er størst.

Meget kan ordnes ved, at opladning sker i tidsperioder med stor produktion og lille andet forbrug, men der er også brug for at udvikle net og placere opladning strategisk.

IDAs Energivision 2050 - dansk sammenfatning

Tilmeld dig < 1,5 grader

  • Dybdegående artikler
  • Fokus på klimakampen
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbrev

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere