29.09.2021
3 min læsetid

Klimaprogram: Der er ingen grund til at vente til 2025

Det er fundamentalt, at vi intensiverer udviklingen af eksisterende teknologier, hvis vi skal nå 70-procents-målsætningen i 2030. Derfor er det for sent at vente helt til 2025 med at beslutte hvilke teknologiske veje, vi skal gå nedad.

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

Solceller

Fra man har fundet ud af, hvor et solcelleanlæg skal stå, til der faktisk står et færdigt anlæg klar går der flere år. Derfor skal vi i gang med at beslutte, hvilke klimatiltag vi vil investere i, lang tid før 2025. Foto: Arkiv

”2025 er for sent! Hvis vi vil udbygge eksempelvis power-to-X og få over en million el-biler ud på vejene og gøre industriens energiforbrug grønt, er der brug for en seriøs udbygning af vindkraft både til vands og til lands. Det tager ca. 7 år fra man beslutter at bygge en vindmøllepark til den står klar. Derfor har vi brug for nogle præcise aftaler før 2025.”

Sådan siger Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA, der organiserer mere end 135.000 medlemmer, som er dem, der står i spidsen af udvikling af de teknologier og udbygning af de anlæg, der skal føre os i mål med klimaambitionerne. Kommentaren kommer i kølvandet på dagens pressemøde, hvor klimaminister Dan Jørgensen (S) præsenterede regeringens klimaprogram, som indeholder tiltag til, hvordan vi skal nå 70-procentsmålsætningen i 2030 og klimaneutralitet på den lange bane.

Men hos Thomas Damkjær Petersen vækker det stor undren, at regeringen nu bringer et nyt årstal ind i klimadebatten. Vi har med IDAs Klimasvar vist hvordan Danmark kan reducere sine udledninger og nå de 70% i 2030. Vi behøver ikke at vente til 2025 med at træffe beslutninger om klimahandlinger.

”Det bliver tydeligere og tydeligere, at der er brug for hurtige klimabeslutninger i Danmark og i resten af verden. Det er essentielt, at vi får realiseret så meget som muligt så hurtigt som muligt. Tingene hænger sammen i energisystemet. Hvis vi eksempelvis beslutter at udbygge power-to-X, er der brug for en seriøs udbygning af vindkraft allerede nu,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Regeringen vil i 2022 genbesøge klimaaftalerne på industri- og energiområdet og komme med nye udspil. Ligesom også flytransport, den tunge trafik og klimavenlige valg i hverdagen vil blive adresseret i 2022. 

”Hvis man allerede næste år kommer med seriøse bud på løsninger, der skal få os i mål, hvorfor så vente med at beslutte helt til 2025? Det er som sagt nogle processer, der tager lang tid. Fra man har fundet ud af, hvor et solcelle-, pyrolyse- eller vindmølleanlæg skal stå, til der faktisk står et færdigt anlæg klar, skal det igennem en demokratisk høringsproces, der er en planlægningsproces, der er en byggeproces – det tager al sammen tid. 2025 er derfor klimanøl i mine ører,” siger Thomas Damkjær Petersen, der før sommerferien præsenterede IDAs Klimasvar, som viser, hvordan vi kan opnå klimaneutralitet i 2045 på energi- og transportområdet.

2025 er for sent! Hvis vi vil udbygge eksempelvis power-to-X og få over en million el-biler ud på vejene og gøre industriens energiforbrug grønt, er der brug for en seriøs udbygning af vindkraft både til vands og til lands

Thomas Damkjær Petersen,
Formand