18.07.2020
2 min læsetid

Lad os skabe flere job – genopliv den gamle isbryderordning

Den gamle isbryderordning, som matchede højtuddannede dimittender og SMV'er, bør støves af og genindføres. For den virkede.

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

af Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

Corona-krisen har gjort jobmulighederne mere udfordrende end normalt for mange af sommerens dimittender. Hvis vi skal undgå, at der opstår en ”corona-generation” af ledige højtuddannede kalder det på løsninger nu.

IDA mener, at vi bør genindføre den gamle isbryderordning, der første gang så dagens lys i begyndelsen af 90’erne. Dens formål var at matche SMV’er og højtuddannede dimittender. Og den virkede.

Først og fremmest var ordningen ubureaukratisk. Den nyuddannede kunne ansættes i et halvt år med et tilskud, der svarede til løntilskuddet fra staten til at løse udviklingsopgaver eller i en ny jobfunktion i virksomheden. Netop denne opbygning i kombination med markedsføring gennem regionale erhvervsråd, erhvervs- og faglige organisationer gjorde ordningen særdeles populær hos præcis den gruppe virksomheder, som den var tiltænkt.

Siden er ordningen muteret og har haft mange navne og udformninger. I dag har vi Innobooster- og landdistriktsvækstpilotordningen, men de indeholder flere barrierer. Innobooster-ordningen kræver fx en meget detaljeret projektbeskrivelse, som betyder, at virksomheden skal kende og kunne beskrive sine kompetencebehov. Det gør mange SMV’er ikke, og isbryderordningens styrke var, at her kom dimittenderne med deres kompetencer og viden og løftede SMV’erne, skabte vækst og flere arbejdspladser til alle faggrupper.

Mange SMV’er fik sat gang i deres udvikling, og ledige højtuddannede fik en tilknytning til arbejdsmarkedet. Begge dele er tiltrængt nu. Ordningens positive effekter kan man finde i Erhvervsfremmestyrelsens evalueringsrapport fra 1997. 1.700 af de deltagende 2.200 virksomheder fik for første gang ansat en højtuddannet, og 2/3 af isbryderne fik efterfølgende fast eller midlertidigt job i virksomheden efter ordningens udløb.

De gode argumenter står i kø for at genindføre den oprindelige isbryderordning.

Debatindlægget er bragt i Nordjyske den 18. juli 2020.