30.01.2020
3 min læsetid

Power-to-X er på højde med historiens største frembringelser

Vi når ikke klimalovens målsætninger, hvis ikke der sker gennemgribende teknologiske forandringer i transportsektoren og med udviklingen energilagring. Power-to-X kan være netop dét, mener tre aktører på området.

Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

af Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

Folketinget har vedtaget en klimalov, hvilket er glædeligt og understreger, at vi er det mest klimaambitiøse land i verden. Men klimaloven minder os også om alle de udfordringer, vi ikke har løst endnu. Udfordringer, som har givet mange brancher og sektorer hovedpine igennem årene. Udfordringer, som vi endnu ikke har fundet et svar på.

Og lad os da bare pege på to oplagte områder. Dels vores forbrug af fossile brændsler, hvor transporten særligt er en hård nød at knække, og en sektor, som er storforbruger af olie. Dels vores manglende evne til at lagre den vedvarende energi, så vi undgår et stort energitab, når energien skal anvendes forskudt af produktionen.

Power-to-X er en af de teknologier, som giver håb for fremtiden. Den kan nemlig være løsningen på de to udfordringer. I dag holder Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget en høring om Power-to-X på Christiansborg, hvor vi sammen med en række vægtige aktører og interessenter som Haldor Topsøe, Q8, E.ON, Danske Rederier med flere offentliggør et forståelsespapir, der har til formål at presse på politisk for at accelerere udviklingen af Power-to-X-teknologien.

Det er en alsidig teknologi, der med grøn strøm (power) fra vedvarende energi kan skabe grøn brint, som blandt andet ved at tilføre CO2 eller kvælstof kan omdannes til en række forskellige grønne produkter (X) – herunder grønne brændstoffer til lastbiler, skibe og fly. Det betyder CO2-neutral transport – hvad end Nike-skoen skal fragtes fra Kina til Sportmaster, eller familien skal fra Sønder Bjert til Mallorca på sommerferie.

Power-to-X har længe været nævnt som en del af løsningen i den grønne omstilling hos forskere og ingeniører. Flere lande er da også yderst interesseret i teknologien, og EU begynder også at røre på sig. Men nu er Power-to-X-hypen endelig kommet i Danmark, og alt tyder på, at den er kommet for at blive. Det vidner finansloven 2020 om, hvor Power-to-X fremgår sort på hvidt.

Det betyder, at Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Alternativet og Socialdemokratiet er blevet enige om, at Power-to-X er en del af løsningen. Ligesom løsningen er central i Energinets nye strategi 'Nye vinde', hvor man tilmed har offentliggjort en helt ny handlingsplan for udrulning af Power-to-X. Og i de 13 nye erhvervsklimapartnerskaber er Power-to-X med på flere af partnerskabernes dagsorden. Når store virksomheder har fokus på teknologien, så ved vi, at det kommer til at rykke hurtigt – og hovedpinen kan forvandles til tro.

Men Power-to-X er ikke bare en kompleks teknologi – om end fuldstændig velkendt og afprøvet. Det er en teknologi, som har et kæmpe potentiale for et meget bredt landskab af aktører, som kan skabe synergi på tværs af landbrug, energi, industri og transport. Men hvis vi skal udnytte teknologiens fulde potentiale, er vi nødt til at samarbejde.

Vi har brug for, at vores energinet afbalanceres, at vindmøller og solceller kobles op på energilagring, at motorer tilpasses, og virksomheder investerer i teknologier, der kan anvende syntetiske brændstoffer.

Samtidig har vi fra politisk side behov for, at man sikrer forskningen, teknologiudviklingen og rammebetingelserne de kommende år. For som det er nu, er både brint og brændstoffer fremstillet med Power-to-X-teknologi umiddelbart for dyre til at kunne konkurrere direkte med den fossile energi prismæssigt.

Derfor har vi taget initiativ til at samle omkring 60 af de helt centrale aktører, når det gælder Power-to-X, til en drøftelse af, hvad vi kan gøre for at fremme løsningen med så meget potentiale. På tværs af grønne organisationer, forskere, store danske virksomheder og brancheorganisationer var interesse og viljen til handling stor. Alle aktørerne var klare i spyttet – vi skal have gang i Power-to-X i Danmark.

For der er brug for, at hele Power-to-X-værdikæden hænger sammen. Nemlig produktionen af Power-to-X, distributionen og udbredelsen af Power-to-X samt efterspørgslen på Power-to-X-brændstoffer. Behovet for at koordinere på tværs, dele viden og betragte sig selv og de enkelte sektorer som et samlet system bliver helt centralt.

Circle K, Norwegian og IDA har nu taget det første spæde skridt og forsøgt at samle vores behov og knowhow i Danmark. Men vi er ikke i mål ved at række hånden ud til alle centrale aktører. Og vi er ikke nået i mål ved at samle alle under ét tag til en række halvdagsarrangementer. Derfor opfordrer vi på høringen i dag og i vores forståelsespapir regeringen til at understøtte en ambitiøs indfasning af Power-to-X-teknologien i Danmark.
For der er brug for, at vi fortsat går ud og peger på Power-to-X som en integreret del af deres vindmølleparker og energiøer. Den danske brintproduktion skal se på muligheden for at omdanne grøn brint til grønne efterspurgte produkter.

Derudover skal dygtige ingeniører og forskere fortsat sætte fokus på teknologien og arbejde for at forfine processen. Og vi har brug for, at godstransport, rederier og flybranchen gentager, at det er syntetiske brændstoffer, som kan bringe dem i mål med deres grønne omstilling.

Vi skal også fortsat samles og tage dialogen om, hvad vi hver især kan gøre for, at Power-to-X ikke blot bliver et samtaleemne, men en realitet. For uden samarbejde og uden øget sektorkobling, vil det kæmpe potentiale, Power-to-X medbringer, ikke kunne udnyttes fuldt ud, og hverken Danmark eller resten af verden vil nå i mål med det klimaneutrale samfund.

Derfor opfordrer vi til, at vi i Danmark en gang for alle sætter alle sejl mod at fremme Power-to-X. Vi skal stå sammen om en fælles sag på tværs af brancher og sektorer. Vi har alle forudsætninger for at blive førende på det her område. Vi har et unikt energisystem med store mængder grøn strøm, og vi har en historisk erfaring med at samle folk, organisationer og virksomheder på tværs af sektorer og interesser.

Vi kan gøre Danmark til foregangsland inden for den grønne omstilling ved at løse nogle af de udfordringer, vi kæmper med og bringe os i mål med en 70-procents-reduktion af drivhusgasser.

Den tunge transport er en af vores hovedpiner, der volder store kvaler globalt set. Transportsektoren må ikke leve i en silo, men den skal tænkes sammen med resten af energisystemet. Elbiler skal udbredes lige så hurtigt og lige så bredt, som det overhovedet er muligt. Det bliver bydende nødvendigt for at løse klimaudfordringer. Der er bare også behov for løsninger, som er anvendelige, lang tid før batteriteknologien forbedres i en sådan grad, at tonstunge skibe kan sejle fra Asien til Danmark, eller at vi snart kan flyve til USA på el-fly.

Så skal elektrificeringen af transporten supplere udbredelsen af elbilerne, for eksempel ved at lave grøn el om til grønne brændstoffer. Men det kræver, at vi arbejder sammen – også på tværs af sektorer.

De løsninger, vi udvikler for at komme i mål med målet om 70 procents reduktion af drivhusgasser, vil udgøre fremtidens nødvendige løsninger for alle andre lande. For Power-to-X har et kæmpe eksportpotentiale.

Mange taler om det nye vindmølleeventyr, men vi mener faktisk ikke, at den floskel er dækkende for potentialet i Power-to-X – eller kompleksiteten. Vi står over for en gentænkning af hele vores energisystem. Omfattende sektorkobling. Og nye måder, vi kan balancere vores elsystem på ved at lagre den vedvarende energi. Det er jo nærmest på højde med, da Thomas Edison og Nikola Tesla udbredte det elektriske lys i samfundet. Derfor skal vi i gang nu, og vi skal være mange om indsatsen, hvis det rent faktisk skal lykkes os.

Kronikken blev bragt på Altinget.dk 30. januar 2020 og er skrevet sammen med Peter Rasmussen, transportenergidirektør, Circle K og Andreas Hjørnholm, kommunikationschef, Norwegian Air Shuttle.

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere