Videnspredning fra institutioner til samfund øger produktiviteten

En offentlig forskning af høj kvalitet skaber også høj effekt for samfundet. Det årlige samfundsøkonomiske afkast af investeringer i offentlig forskning og udvikling er 20-40 pct. afhængigt af forskningsfeltet.

Ifølge officielle tal kan man forvente, at på 1mia. kr. til teknisk forskning på sigt indebærer et øget BNP i størrelsesorden 1,4 mia. kr.

IDA mener derfor, at det er helt essentielt, at resultaterne af den offentlige forskning kommer i spil i samfundet.

Derfor er det centralt, at de understøttende funktioner fra forskningens vej fra universitetslaboratorierne til samfundet er gode.

Det danske innovationssystem har en række styrker – men der er også muligheder for forbedringer, hvis vi skal have optimalt udbytte af den tekniske og naturvidenskabelige forskning.