Læringsteknologi kan give øget læring

Læringsteknologier rummer et stort potentiale ift. øget læringsudbytte, men det kræver et velovervejet læringsdesign og teknologivalg, da der findes mange teknologier, der understøtter forskellige formål.

Det er således vigtigt at se læringsteknologier som forskellige byggesten, der skal sættes rigtigt sammen i forhold til det konkrete undervisningsforløb. Det er derfor vigtigt ikke at se læringsteknologi som en løsning, der kan bruges universelt, men som mange løsninger, der kan anvendes i forskellige læringssammenhænge.

Det betyder også, at der er behov for prioritering og investering i læringsteknologi, undervisningsudvikling og understøttelse af undervisere. Det kræver, at ledelserne aktivt beslutter, at det er vigtigt at udvikle undervisningen, også i en digital retning. Ellers kommer det ikke være noget, andre end ildsjæle på institutioner benytter.

Samtidig er det vigtigt at fastholde, at det fysiske møde mellem studerende og undervisere er vigtigt ift. at udvikle de studerendes akademiske kompetencer. Læringsteknologi betyder således, at tiden hvor de studerende og underviserne mødes kan bruges på noget andet end i dag, fx feedback, men det fysiske møde er fortsat vigtigt.

Samtidig giver mange digitale læringstilbud de studerende mange valgmuligheder. Disse kan være vanskelige at overskue og gennemskue, og der er derfor behov for, at de studerende guides til at vælge kurser, der har et højt fagligt indhold og som sikrer en faglig sammenhæng og progression gennem deres uddannelser, så de studerende får mulighed for at træffe de rette valg på et oplyst grundlag.

Læs mere

IDAs holdninger til læringsteknologi

Indspil om tech-upgrade af videregående udd.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her