Miljø og bæredygtighed er en hjørnesten i IDA, og det indgår i vores arbejde på flere niveauer, både politisk, blandt vores medlemmer og konkret på IDAs lokationer, hvor bæredygtighed er indtænkt overalt i hverdagen.