Delvisioner

VIDEN er en hjørnesten i IDAs vej mod 2025. Viden og teknologisk indsigt blandt IDAs medlemmer er altafgørende for, at IDAs vej mod 2025 løber i parallelle spor med markante teknologiske forandringer og store globale udfordringer.

Viden Vision2025
  • Værdi for dig
  • Teknologiens stemme nr. 1
  • Du gør en forskel
  • Et godt arbejdsliv
  • Netværk af mennesker og viden

Du kan læse mere om delvisionerne længere nede på siden.

Kvinde smiler med hænderne bag nakken

IDA skal fortsat udvikle og målrette ydelser og kommunikation til det enkelte medlem.

Værdi for dig

IDAs ydelser og kommunikation er målrettet den enkelte og tager hensyn til, hvor man er i sin karriere, hvilken jobfunktion, faglighed og hvilke interesser man har. Alt sammen på tværs af generationerne. Medlemmerne har adgang til viden, rådgivning og information af høj kvalitet, fysisk og digitalt – i Danmark og globalt.

IDA er kendt som det teknologiske samlingssted, hvor medlemmerne altid kan finde et interessant arrangement. IDA understøtter medlemmerne i at realisere deres potentiale. I samspil med de bedste udbydere tilbyder IDA livslang læring for alle karriereveje – ledere, specialister, selvstændige og iværksættere.

Tidens trends

Vi står midt i en tid, hvor markante forandringer sker hurtigere, end vi har set tidligere.

IDAs vej til 2025 bygger derfor på en række af tidens trends, der får betydning for IDAs medlemmer.

Læs mere om tidens trends, som visionen bygger på. 

Vision2025 Værdi For Dig

Udgangspunktet er godt, men udbuddet skal være endnu bedre i fremtiden (Figur: Tal fra 2016).

Teknologiens stemme nr. 1

IDA er den stærkeste teknologiske stemme i Danmark. IDA er stedet for debat, ideudvikling og holdninger til anvendelse af viden og teknologi. Meningsdannere, politikere og eksperter søger rådgivning hos IDA.

Med medlemmernes unikke viden realiserer IDA potentialet i teknologi og viden til gavn for samfundet. IDA har indflydelse i krydsfeltet mellem erhverv, vækst, uddannelse, forskning, arbejdsmarkedsvilkår og teknologi. Med analyser af teknologiens indflydelse på samfundet er IDA en naturlig medspiller nu og i fremtiden.

Ida Auken og IDA har stiftet Siri-kommisionen, der sætter teknologiens udvikling som baggrundstæppe for beslutninger og diskussioner.

IDA, Ingeniørforeningen,

Du gør en forskel

Kernen i IDA er fællesskabet om teknologi, IT og naturvidenskab – det fælles DNA. IDA er uundgåelig, når emnet er teknologi og viden. IDA bringer medlemmernes unikke kompetencer i spil for en bæredygtig samfundsudvikling. IDAs medlemmer gør en forskel.

IDAs medlemmer inspirerer unge til at vælge en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Det er vigtigt for en positiv udvikling i samfundet. Som medlem af IDA er du en del af noget større.

Et godt arbejdsliv

Medlemmerne opnår de bedst mulige vilkår på et arbejdsmarked i forandring gennem IDAs arbejde for gode rammebetingelser, et godt arbejdsmiljø og balance i arbejdslivet. IDA varetager medlemmernes interesser kollektivt og individuelt og skaber forudsætninger for et godt og mangfoldigt arbejdsliv.

IDA sikrer stærke partnerskaber nationalt og globalt, som understøtter indsatsen for bedre arbejdsvilkår.

Et netværk af mennesker og viden

Aktive medlemmers indsats og engagement er fundamentet for de mange medlemsaktiviteter i IDA. Der er mange forskellige muligheder for at være aktiv.

IDAs medlemmer er et unikt netværk af viden om teknologi og naturvidenskab. Gennem IDA kan medlemmer netværke og dele viden med hinanden og samfundet. IDA giver mulighed for, at medlemmer kan danne netværk på nye måder.

IDA kender medlemmernes behov og faciliterer kontakt mellem medlemmer og relevante samarbejdspartnere.

Vision2025 Et Netværk Af Viden Og Mennesker

IDAs medlemmer udgør et unikt netværk af viden, der skal bringes endnu mere i spil frem mod 2025 (Figur: Tal fra 2016).

Læs mere

Strategi 2021-2023

Øget relevans

Med Strategi 2021-2023 fokuserer IDA på at øge sin relevans. Fire strategiske satsninger skal løfte IDA til et nyt niveau, mens IDA forsætter med at udvikle kerneydelserne.

Læs mere