Livslang læring

Fremtidens uddannelser vil være sammensat på tværs af tidligere tiders faglige skel og i kombination med helt nye uddannelsesområder.

Mænd i hvide kitler studerer

De klassiske uddannelsessteder og -former vil blive udfordret. Uddannelse kan opnås på mange forskellige måder fx via elektronisk videndeling.

Kompetencer til at kunne tilegne sig ny viden gennem hele livet og tilpasse sig skiftende krav vil være i fokus.

Teknologiuddannelser og teknologiforskning vil være i høj kurs, og stadig flere uddannelser vil have mange elementer af teknologi i sig. Forståelse af teknologi er afgørende, men at være med til at drive den teknologiske udvikling er endnu mere relevant.

Det er ikke kun karakterer, eksamensbeviser og CV, der vil være kvalificerende. Der vil i stigende grad være fokus på de kompetencer, man har her og nu – og det digitale aftryk, man har lavet.

Det betyder for IDA

IDA skal sikre, at medlemmerne har de kompetencer, som den teknologiske udvikling stiller krav om. Der vil være behov for livslang kompetenceudvikling. Ikke blot gennem kurser, men i høj grad også gennem netværk og videnudveksling med andre. IDA skal være medlemmernes kompetencepartner.

Læs mere om trends

IDAs vej til 2025 bygger på en række af tidens trends, der får betydning for medlemmerne. 

Se alle trends her: 

Læs mere

IDA som kompetencepartner

For at sikre at medlemmerne har de kompetencer, som den teknologiske udvikling stiller krav om, skal IDA fungere som kompetencepartner.

Læs mere