Sammenhængende forløb for medlemmerne

For alle IDAs medlemsgrupper er det væsentligt at have fokus på det, der giver værdi. Det har IDAs tilbud allerede, men vi kan øge relevansen ved i højere grad at pakke tilbuddene i sammenhængende forløb, der hjælper medlemmet i den transformation, der ofte er tale om i de store overgange i arbejds­livet.

Det gælder især overgangen fra studie til job, fra medarbejder til leder, fra ansat til selvstændig, ved karriereskift, herunder skift til job i udlandet, skift i livssituation og overgange for seniorer i slut­ningen af arbejdslivet.

Der er nemlig ikke alene tale om skift i faglige kompetencer, men også personlige. I overgangene skifter den enkelte ikke bare faglig position, men også job-identitet. Samtidig er disse overgange aktuelle for alle faggrupper i IDA og vil derfor kunne skabe øget værdi og relevans på tværs af medlemmerne.

Vil du vide mere?

Hent Strategi 2021-2023

Læs mere

Strategi 2021-2023

Øget relevans

Med Strategi 2021-2023 fokuserer IDA på at øge sin relevans. Fire strategiske satsninger skal løfte IDA til et nyt niveau, mens IDA forsætter med at udvikle kerneydelserne.

Læs mere