IDAs strategi 2018 - 2020

Med Strategi 2018-2020 tager IDA det første skridt mod IDAs Vision 2025 og visionens fem delvisioner.

IDA skal opnå større indflydelse for at opnå bedre muligheder og rammer, der sikrer, at medlemmer kan udnytte deres potentiale. Den væsentligste løftestang til dette er at skabe et fællesskab, der vokser inden for områderne teknologi og viden.

Strategien bygger på IDAs Vision 2025.

Medlemmernes viden og teknologiske indsigt er altafgørende for udviklingen af samfundet. Strategi 2018 - ­2020 skal ruste IDA til at varetage medlemmernes behov og ønsker i en tid, hvor udvikling sker med stor hastighed.

De to bærende søjler i Strategi 2018 - 2020 er:

1. Bringe medlemmer i spil

IDA er et stærkt fællesskab i kraft af de mange unikke medlemmer. IDA vil derfor bringe medlemmerne i spil – i forhold til hinanden og
omverdenen.

2. Digitalisering og data

IDAs ydelser vil i stigende grad være digitale, og IDA evner at omsætte sin data­baserede viden om medlemmerne til en sammenhængende, relevant og attraktiv digital oplevelse, der binder IDAs services, netværk, kommunikation og produkter sammen.