Øget relevans: Strategi 2021-2023

Med Strategi 2021-2023 fokuserer IDA på at øge sin relevans. Fire strategiske satsninger skal løfte IDA til et nyt niveau, mens IDA forsætter med at udvikle kerneaktiviteterne. Læs strategien og om baggrunden her.

Øget relevans

IDA har gennem de senere år formået at skabe en høj medlemsvækst og høj medlemstilfredshed. Det er sket med en fokuseret indsats. Derfor står IDA i dag meget stærkt og er ikke for alvor udfordret af andre aktører. IDA er også godt forberedt til at håndtere uventede begivenheder.

IDAs stærkeste konkurrent er ikke andre foreninger, uddannelses-institutioner, digitale platforme eller lignende. Den største konkurrent er ikke at være medlem af noget, eller manglende relevans.

Derfor er øget relevans fokus for den strategiske indsats de kommende tre år.

Derudover skal vi fortsat synliggøre og forstærke vores nuværende kerneaktiviter samtidigt med, vi lancerer fire strategiske satsninger, der løfte IDA til et nyt niveau.

  1. Information

    Strategiens grundlag og retning

IDA stræber derfor fortsat mod at skabe en høj medlemsvækst og høj medlemstilfredshed. Det er sket med en fokuseret indsats. Derfor står IDA i dag meget stærkt og er ikke for alvor udfordret af andre aktører. IDA er også forberedt til at håndtere uventede begivenheder.

Mand sidder og loder

Strategien hviler fortsat på

  • IDAs to bærende søjler: ”Bringe medlemmer i spil” og ”Digitalisering og data”
  • Det faglige fællesskab som IDAs stærke ståsted
  • På et værdigrundlag med IDAs grundlæggende værdier
  • Vision 2025 med de fem delvisioner
  • FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

For at sikre, at IDA bevarer sin relevans, høje tilfredshed og lave frafald blandt alle de forskellige segmenter, der udgør IDAs medlemmer, er det essentielt, at det enkelte medlem altid oplever høj relevans i sin interaktion med IDA.

IDAs Strategi for 2021-2023,

IDAs stærkeste konkurrent er ikke andre foreninger, uddannelsesinstitutioner, digitale platforme el.lign.

Den største konkurrent er ikke at være medlem af noget eller manglende relevans. Derfor er øget relevans overskriften for Strategi 2021-2023.

Men for at vi skal nå de høje ambitioner, skal vi på fire punkter bevæge til et nyt niveau. Det gør vi med fire nye satsninger, der bygger videre på de to bærende søjler fra strategi 2018-2020.

Læs mere

IDA som kompetencepartner

For at sikre at medlemmerne har de kompetencer, som den teknologiske udvikling stiller krav om, skal IDA fungere som kompetencepartner.

Læs mere