Strategiens grundlag og retning

Her kan du læse om IDAs ambition, værdier, ståsted og bærende søljer.

Ståsted

IDA er et relevant fagligt fællesskab for professionelle på højt niveau inden for teknologi, naturvidenskab og it.

IDAs medlemmer bruger teknologi og viden til at skabe værdi og løse samfundsmæssige udfordringer. IDA arbejder for grøn omstilling og bæredygtig udvikling og for en etisk teknologisk udvikling.

IDA varetager medlemmernes interesser og faglige fællesskaber i hele arbejdslivet og har særligt fokus på det gode arbejdsliv, ligestilling og mangfoldighed.

Mennesker teknologi fællesskab

Værdigrundlag

 • Professionel
  Vi har høj faglig viden og stærke kompetencer inden for STEM (Science, technology, engineering and mathematics).
 • Bæredygtig
  Vi gør arbejdsliv, samfund og verden bedre.
 • Styrkende
  Vi er et stærkt og mangfoldigt fællesskab, der hjælper og styrker det enkelte medlem.
 • Skabende
  Vi omsætter teknologi og faktabaseret viden til handling og løsninger.
 • Dagsordensættende
  Vi er en politisk aktiv medspiller og forandringsskaber, uafhængig af partipolitik.
Strategi 2021-2023

Med Strategi 2021-2023 fokuserer IDA på at øge sin relevans. Fire strategiske satsninger skal løfte IDA til et nyt niveau, mens IDA forsætter med at udvikle kerneydelserne.

Læs strategien og om baggrunden her.

Bærende søjler

Med Strategi 2018-2020 har IDA taget det første store skridt for at realisere Vision 2025. Det er sket ved at bygge på to bærende søjler, som arbejdet frem mod 2023 fortsat skal hvile på, med det formål at øge relevansen for medlemmerne:

 1. Bringe medlemmer i spil

IDA er et stærkt fællesskab i kraft af medlemmerne. IDA vil derfor fortsat have fokus på at bringe medlemmerne i spil – i forhold til hinanden og omverdenen.

 1. Digitalisering og data

IDA er en moderne og professionel organisation, der fortsat vil digitalisere ydelser og arbejdsgange og omsætte databaseret viden.

Strategisk ambition 2025

Vi har en ambition om at fastholde og udvikle IDAs position i fremtiden.

Derfor skal IDA-fællesskabet vokse og øge sin relevans for medlemmerne. I Strategi 2021-2023 holder vi fast i ambitionen om at IDA i 2025 skal

 • Være 175.000 medlemmer
 • Have tilfredse medlemmer med en Net Promoter® Score over 45
 • Fastholde mindst 97 pct. af kandidatmedlemmerne årligt og 85 pct. af de nyuddannede 3 år efter endt uddannelse

Vil du gerne vide mere?

Hent strategi 2021-2023