Styrket position og større gennemslagskraft

Læs om IDAs strategi 2021-2023 og hvordan IDA vil styrke og udvide netværkerne til at omfatte nye felter.

IDA har gennem årene etableret sig i et stærkt netværk med relevante universiteter, virksom¬heder, politiske aktører og andre interesse-organisationer på det tekniske område. Dermed har IDA skabt sig en stærk position, der gør det muligt at få indflydelse og skabe relevante medlemstilbud. Det er en mulighed, vi i endnu højere grad skal udnytte til at vise både medlemmer og potentielle medlemmer, at IDA er relevant for dem ved at være tydeligt dagsordensættende og problemløser på faglige dagsordener med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

Der skal være en klar sammenhæng mellem de dagsordener, IDA prioriterer og det medlemmerne oplever. Der ligger desuden et stort potentiale i at udvide netværket til også at omfatte aktører på nye fagfelter, især indenfor det digitale og det naturvidenskabelige område.

På den måde kan vi øge relevansen for flere medlemsgrupper både inden for it og naturvidenskab, men også nye ingeniørretninger foruden internationale medlemmer, selvstændige og medlemmer i ledelsesfunktioner.

Vil du vide mere?

Hent strategi 2021-2023.

Læs mere

Strategi 2021-2023

Øget relevans

Med Strategi 2021-2023 fokuserer IDA på at øge sin relevans. Fire strategiske satsninger skal løfte IDA til et nyt niveau, mens IDA forsætter med at udvikle kerneydelserne.

Læs mere