Synliggørelse af IDAs værdi

Læs om IDAs strategi 2021-2023 og synliggørelsen af IDAs aktiviteter.

IDAs medlemmer spænder bredt i både uddannelse, arbejdsfelt og livssituation, og de vil hver især have en unik sammensætning af IDAs ydelser, som de finder mest værdiskabende.

For at sikre, at IDA bevarer sin relevans, høje tilfredshed og lave frafald blandt alle de forskellige segmenter, der udgør IDAs medlemmer, er det essentielt, at det enkelte medlem altid oplever høj relevans i sin interaktion med IDA.

Det handler både om mødet med rådgiveren, med kendskab til det enkelte medlem og om nyhedsbrevet, der promoverer de ydelser, som opfattes mest relevante. Synliggørelse af IDAs værdi handler altså både om indholdet i aktiviteter og ydelser og om kommunikationen med det enkelte medlem.

Vil du vide mere?

Hent strategi 2021-2023.

Læs mere

Strategi 2021-2023

Øget relevans

Med Strategi 2021-2023 fokuserer IDA på at øge sin relevans. Fire strategiske satsninger skal løfte IDA til et nyt niveau, mens IDA forsætter med at udvikle kerneydelserne.

Læs mere