Trends

Eksponentiel hastighed i udviklingen af datakraft, disruption, industriel revolution og automatisering – vi står midt i en tid, hvor markante forandringer sker hurtigere, end vi har set tidligere.

Drone med kamera

Alle tendenser i samfundet peger på, at forretningsmodeller, ansættelsesformer, kommunikationskrav og meget mere ændrer sig i samme hast.

Derfor bygger IDAs vej til 2025 på en række af tidens trends, der får betydning for IDAs medlemmer.

Se alle trends nedenfor: 

  1. Teknologisk udvikling
  2. Livslang læring
  3. Viden og kompetencer flyder globalt
  4. Arbejdsmarked under forandring
  5. Søgning efter mening
  6. Flere generationer med forskellige ønsker og behov

Læs mere

IDA som kompetencepartner

For at sikre at medlemmerne har de kompetencer, som den teknologiske udvikling stiller krav om, skal IDA fungere som kompetencepartner.

Læs mere