Vision 2025

I 2018 formulerede IDA en vision for 2025: IDA – et fællesskab, der realiserer potentialet i teknologi og viden. Her kan du læse om Vision 2025.

Som et fællesskab og hver for sig, omsætter IDAs medlemmer teknologi og viden til løsninger for et mere bæredygtigt samfund. Det gør vi med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og i samklang med samfundsudviklingen i øvrigt.

Visionen er skabt på baggrund af seks vigtige samfundstrends, som sammen med fem delvisioner og afsættet i verdensmålene binder visionen sammen.

Læs Vision 2025

Her kan du downloade Vision 2025.

Læs Vision 2025.

IDAs fem delvisioner

For at nå IDAs overordnede vision og for at øge IDAs relevans for medlemmerne, har vi fortsat fokus på fem delvisioner frem mod 2025:

Mød Amalie, der fortæller hvordan IDA har hendes ryg, så hun kan gøre en forskel

Bygget på FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling

Verden står over for store globale udfordringer og IDAs medlemmer har forudsætningerne for at bringe nye løsninger, der baserer sig på teknologi og viden, i spil.

På FN’s topmøde i 2015 blev en hidtil uset ambitiøs udviklingsdagsorden vedtaget. Den består af 17 konkrete Verdensmål, som frem mod 2030 skal sikre kursen mod en mere bæredygtig udvikling. Målene handler om at løse mange af klodens største problemer – der skal gøres en ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, ulighed skal mindskes og negative klimaforandringer bekæmpes.

Det er store ambitioner, som IDA vil gøre sit for at indfri ved at styrke fællesskabet, hvor medlemmerne mødes, øger kompetencer og udveksler tanker og viden, så de kan realisere potentialet i teknologi og viden til gavn for samfundet.

,

Trends

Eksponentiel hastighed i udviklingen af datakraft, disruption, industriel revolution og automatisering – vi står midt i en tid, hvor markante forandringer sker hurtigere, end vi har set tidligere.

Alle tendenser i samfundet peger på, at

  • forretningsmodeller
  • ansættelsesformer
  • kommunikationskrav og meget mere ændrer sig i samme hast.

Derfor bygger IDAs vej til 2025 på en række af tidens trends, der får betydning for IDAs medlemmer:

Læs mere

Øget relevans

Strategi 2021-2023

Med Strategi 2021-2023 fokuserer IDA på at øge sin relevans. Fire strategiske satsninger skal løfte IDA til et nyt niveau, mens IDA forsætter med at udvikle kerneaktiviteterne. Læs strategien og om baggrunden her.

Læs mere