Fri adgang til Ingeniørernes Danmarkshistorie

Nu kan alle bladre i 325.000 sider teknologi- og samfundshistorie, som rummes i ti ingeniørtidsskrifter, der udkom i årene 1892 til og med 2006 og som tilsammen udgør "Ingeniørernes Danmarkshistorie". Brug gerne materiale og videoer på dit website.

Alle og enhver kan bladre og søge gratis i 10 danske ingeniørtidsskrifter på i alt 325.000 sider fra perioden 1892 til 2005.

De mange sider henvender sig til alle med interesse for nyere danmarkshistorie. Foruden faghistorikere og journalister vil f.eks. også studerende på de teknisk naturvidenskabelige uddannelser, gymnasier, HTX og på højskolerne kunne bruge de mange værdifulde informationer, der ligeledes har interesse for f.eks. slægtsforskere og firmahistorikere.

Målet er at udbrede kendskabet til udviklingen af Danmarks infrastruktur og teknologihistorie. Vi håber derfor, at materialet finder vej til mange andre websites. Det er naturligvis gratis at linke til søgemulighederne. Vi har desuden produceret seks korte videoer med spændende nedslag i materialet, som også frit kan benyttes.

Ønsker du at uddele en trykt folder om Ingeniørernes Danmarkshistorie, kan du gratis bestille den hos klaus.thiesen24@gmail.com. (Min. 20 eks.)

God fornøjelse

Teksten kan frit kopieres.

Ingeniørernes Danmarskhistorie giver direkte adgang til over 100 års teknogihistorie

Hvis du er interesseret i teknik, og hvordan teknologien har påvirket udviklingen i det danske samfund, så giver Ingeniørernes Danmarkshistorie detaljeret viden om udviklingen fra 1892 til 2006. Den er skrevet af og for de ingeniører, som skabte det moderne Danmarks infrastruktur og undervejs ivrigt debatterede den teknologiske udvikling.

De 325.000 sider tidsskrifter, som forskellige ingeniørorganisationer har udgivet fra 1892 og frem, er Ingeniørernes Danmarskhistorie. Det enestående materiale rummer ikke alene oplysninger om de fleste større infrastrukturprojekter, såsom broer, havne, skibe, jernbaner, elværker, veje, kloakanlæg, kanaler, landvindinger, fabriksanlæg og f.eks. kulturbygninger – i de tidligere årgange ofte med gengivelse af de originale konstruktionstegninger.

Man kan altså her følge landets teknologiske udvikling og debatten herom i mere end 100 år af denne interessante periode af danmarkshistorien. De vigtigste publikationer i Ingeniørernes Danmarskhistorie er:

  • Ingeniøren (det oprindelige), 1892–1966
  • Tidsskrift for Ingeniør- & Bygningsvæsen, 1906–1975
  • Ingeniørens Ugeblad, 1957-1975
  • Ingeniøren (det nuværende ), 1975-2005

Alle kan frit søge i artiklerne. Vi håber, at det store materiale vil blive brugt i skoler og uddannelsesinstitutioner. 

Søg i Ingeniørernes Danmarkshistorie

Materialet er til alle med interesse for nyere danmarkshistorie.

 Bag projektet står Mediehuset Ingeniøren og Ingeniørforeingen, IDA.

Video til fri brug

Her er seks korte videoer med fascinerende eksempler fra Ingeniørernes Danmarkshistorie. Du er velkommen til at bruge disse videoer på dit site.

Gå til videoer