08.10.2018
3 min læsetid

Klimarapport: Vi skal presse på i EU

IPCC’s klimarapport vækker global bekymring og kalder på handling nu. Det kræver, at vi presser på i EU-systemet for højere ambitioner, for kun ved at handle i det store fællesskab kan vi stoppe de faretruende klimaforandringer.

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

”Naturvidenskaben har talt. IPCC er et panel af verdens fremmeste klimaforskere i form af biologer, geologer, oceanologer og mange flere med en dyb indsigt i jordens biologi. Når de siger, at en 1,5 graders stigning vil få store konsekvenser for vores levevilkår, så skal vi tage dem alvorligt,” siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Indtil nu har vi ikke gjort, hvad der skal til for at standse den udvikling, der kan ændre vores levevilkår markant. For de reduktionsindsatser af CO2, som verdens lande har indmeldt til FN som et led i Paris-aftalen, ligger markant under, hvad der vil være nødvendigt for opfyldelsen af 1,5 grader-målet.

”Det betyder, at vi i Danmark ikke alene skal have en ambitiøs og handlekraftig klimapolitik, men at vi skal arbejde i to spor – et nationalt og et internationalt – for vi har i høj grad også en opgave med at presse på i EU-systemet for en bæredygtig europæisk eksport. Transport er en af vores helt store klimasyndere, og derfor bør EU lovgive om energieffektive teknologier og vedvarende energiløsninger, så verdens lande kan hoppe med på klimavognen,” siger Thomas Damkjær Petersen.

EU har sat som mål at sænke CO2-udledningen med 40 pct. i 2030, og med 80-90 pct. i 2050. Det er slet ikke nok – EU skal spores ind på en bane mod nul-emission. En stor andel af den globale udledning stammer fra fremstilling af produkter, der handles på tværs af grænser. Vi skal derfor også have opmærksomhed på alle de varer, vi importerer.

”Det er bedre at forebygge end at reparere. Den globale opvarmning er allerede en realitet, men vi kan ikke sidde IPCC’s bekymringer overhørig og derfor bør vi standse udviklingen nu. Det gør vi ved at arbejde rigtig hårdt for at begrænse vores CO2-fodspor og for at finde måder, vi kan optage CO2. Det kræver et fælles europæisk fodslag, for hvis ikke vi 28 lande i EU kan stoppe vores udledninger – hvem kan så?” siger Thomas Damkjær Petersen.

Tilmeld dig < 1,5 grader

  • Dybdegående artikler
  • Fokus på klimakampen
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbrev

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere