06.12.2019
2 min læsetid

Manglen på ingeniører smitter af på lønnen

2019 kastede fine reallønsstigninger af sig for IDAs medlemmer. Lønningerne steg gennemsnitligt 4,0 pct. på det private område og 3,3 pct. for de offentligt ansatte. I samme periode har inflationen ligget på 0,5 pct.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Morten Thiessen

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA, forudser, at ingeniørmanglen også vil påvirke lønudviklingen de kommende år.

Inden for en lang række brancher og sektorer er der mangel på ingeniører, scient.er og it-specialister. Det slår igen i gennem på lønudviklingen, der lander på gennemsnitligt 4,0 pct. i 2019 for medlemmerne på det private område, mens lønudviklingen for de offentligt ansatte under ét lyder på 3,3 pct. Det viser IDAs lønstatistik for 2019, som er blevet offentliggjort i dag.

Dermed afspejler lønudviklingen de gode tider på arbejdsmarkedet for højtuddannede med teknisk og naturvidenskabelig indsigt. Der er rift om deres viden og kompetencer, og ledigheden ligger på et stabilt lavt niveau omkring 2,0 pct.

”Ingeniører, scient.er og it-specialister er en efterspurgt vare i rigtig mange virksomheder. Ledigheden er lav og har været det længe, og alle prognoser viser, at der også vil være efterspørgsel på IDAs medlemmer i en rum tid fremover. Vi uddanner simpelthen stadig for få vidensarbejdere med STEM-kompetencer, og vi formår heller ikke at tiltrække og fastholde nok vidensarbejdere fra udlandet. Det slår i gennem på lønudviklingen, som igen i år giver en solid reallønsfremgang for vores medlemmer,” siger Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA.

Han forudser, at ingeniørmanglen også vil påvirke lønudviklingen de kommende år.

”Det er mekanismen mellem udbud og efterspørgsel, der materialiserer sig i lønudviklingen. For det enkelte medlem ser de gode tider ud til at fortsætte, så langt øjet rækker, men for Danmark som produktionsland og videnssamfund er det faktisk lidt bekymrende. Med en aktuel ledighed på omkring 1 pct. for ingeniørernes vedkommende, når man ikke medtager de nyuddannede, så ser vi en potentiel vækstbarriere,” siger Morten Thiessen.

Han mener derfor også arbejdsgiverne skal til at blive bedre til at ansætte nyuddannede og fastholde seniorer for at imødegå udfordringerne. Særligt de nyuddannede udgør den største gruppe blandt de ledige medlemmer.

”Når vi står med mangel på disse kompetencer, så er det mildest talt paradoksalt, at der er nyuddannede ingeniører og scient.er, som må gå ledige i længere tid, før de får slået hul ind til arbejdsmarkedet. Det er kompetente unge mennesker med den allernyeste viden, som både kan og vil bidrage. Virksomhederne kan også hjælpe sig selv og imødegå den værste mangel ved at kigge i retning af de udenlandske dimittender, der har taget deres uddannelse i Danmark, som er faldet til og ønsker at blive her,” siger Morten Thiessen.

Han henviser til tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som viser, at to tredjedele af de nyuddannede udenlandske kandidater fra de tekniske og naturvidenskabelige fakulteter enten har forladt Danmark eller ikke er i beskæftigelse to år efter, de har fået deres eksamen.

”Der er noget at komme efter her, hvis man står med ubesatte stillinger, ligesom vi ved, at mange seniorer ufrivilligt må forlade arbejdsmarkedet alene på baggrund af deres alder. Så jeg vil opfordre arbejdsgiverne til at kigge på de grupper, hvis de står med ubesatte stillinger,” siger Morten Thiessen.

Læs mere

Overblik

Se IDAs mange løn-værktøjer

IDA hjælper dig med at få den rigtige løn for dit arbejde. Her får du både overblik over værktøjer og gode råd til lønforhandlingen.

Alt om løn

Opdaterede tal

Lønstatistik 2020 - tjek din løn

Med IDAs Lønstatistik kan du se, hvad IDA-medlemmer med forskellige profiler tjener i gennemsnit. Brug værktøjet til din næste lønforhandling.

Tjek lønstatistik