08.04.2020
4 min læsetid

Manglende laboratorietid presser studerende

Efter hjemsendelse har de studerende på landets tekniske og naturvidenskabelige uddannelser ikke længere adgang til vigtig læring i studiestedernes laboratorier

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Studerende i laboratorie

Mange studerende må i disse dage se deres projekter smuldre på grund af nedlukningen af landet

Mens fjernundervisningen i disse dage har erstattet det fysiske fremmøde på studierne, er der flere studieretninger, hvor de studerende er kommet i klemme på grund af adgangsforbuddet. Blandt dem er mange af de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, hvor læringen i laboratorierne er sat på pause.

Det giver en del udfordringer for mange af de studerende siger Mathias Botoft Hansen, der er talsperson for STEM Students, der er sammenslutningen af studiemedlemmerne i Ingeniørforeningen, IDA.

”Det er klart, at der er studieretninger, hvor problemet er større end andre. Lige nu får vi data fra laboratorieforsøg, som vi kan analysere og arbejde videre med, men det bliver jo aldrig helt det samme. Generelt er min fornemmelse, at de studerende, er ved godt mod, men hvis nedlukningen trækker alt for langt ud, begynder det at blive problematisk. Allerede nu må mange studerende, se deres projekter smuldre,” siger han.

Presset på laboratorietiden var allerede inden nedlukningen af landet høj. I den seneste undersøgelse blandt IDAs studiemedlemmer svarede næsten hver femte studerende, at det er blevet sværere at få plads i laboratorierne.

Derfor kan det ifølge Mathias Botoft Hansen udløse et meget stort pres på laboratorierne, når det på et tidspunkt igen bliver muligt at få adgang til studiestederne.

”Der bliver jo en del at indhente, og så må vi studerende i samarbejde med universiteterne finde en løsning, der sikrer at mest muligt af det tabte laboratoriearbejde kan gennemføres, så det ikke skaber unødige forsinkelser på studierne,” siger han.