25.04.2017
4 min læsetid

Nyt dagpengeudspil kan gøre systemet relevant for flere

Dagpengesystemet har hidtil ikke haft tidsvarende varer på hylderne for mange selvstændige, iværksættere og atypisk beskæftigede.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Nye anbefalinger, som en arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet netop har præsenteret, kan gøre systemet væsentligt mere relevant for disse grupper på arbejdsmarkedet, mener IDA.

Dagpengesystemet skal være attraktivt for flere selvstændige, iværksættere og atypisk beskæftigede. Og under titlen ’Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked’ præsenterede en arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet en række anbefalinger, som skal medvirke til, at dagpengesystemet i højere grad bliver gearet til disse grupper på arbejdsmarkedet.

”Dagpengesystemet er i dag gennemsyret af en one-size-fits-all-grundtanke, hvor eksempelvis reglerne om optjening er baseret på, at man enten er selvstændig eller lønmodtager. Det gør arbejdsgruppens anbefalinger op med. Nu lægges der op til, at alle former for arbejdsindkomst uanset beskæftigelsesform skal tælle med i optjeningsgrundlaget. Det er fornuftigt, når vi ved, at flere og flere i fremtiden vil have flere forskellige beskæftigelsesformer og kombinere deres indtægtsgrundlag på forskellig vis,” siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

Juliane Marie Neiiendam opfordrer de politiske partier på Christiansborg til at få omsat anbefalingerne til lov hurtigst muligt.

”Den model, arbejdsgruppen har præsenteret, vil løse nogle af de centrale problemer, systemet har i dag. Hvis vi ønsker et solidarisk dagpengesystem også om 10 og 20 år, som også er aktuelt for atypisk beskæftigede, iværksættere og selvstændige, så er det vigtigt, at vi får omsat anbefalingerne til virkelighed så hurtigt som muligt,” siger hun.

Arbejdsgruppens hovedforslag:

• Nye definitioner baseret på personens aktiviteter, der i højere grad end i dag følger skattesystemet.

• Indkomstbaseret optjeningskrav, hvor al beskæftigelse tæller med.

• Ny digital model for selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvor vurderingen sker på baggrund af oplysninger om løntimer i indkomst.

• Mulighederne for at arbejde deltid og samtidig modtage dagpenge harmoniseres med lønmodtagerne.

• Bedre muligheder for at opstarte selvstændig virksomhed på dagpenge. En virksomhed kan opstartes med henblik på at blive personens hovedbeskæftigelse.

• Forenklet og digital model for ophør af selvstændig virksomhed, der gælder både ved ophør fra hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Arbejdsgruppens anbefalinger