Danmark bør få en mobilitetsstyrelse

Danmark har brug for en overordnet og tværgående styrelse for planlægning af alle former for mobilitet, lyder anbefalingerne fra en arbejdsgruppe i IDA, der arbejder med bæredygtig mobilitet.

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

Etableringen af en mobilitetsstyrelse vil føre til mere helhedsorienterede løsninger på de trafikale udfordringer i Danmark. Foto: Arkiv

I et nyt notat anbefaler arbejdsgruppen, at der oprettes en mobilitetsstyrelse, der skal sikre national planlægning og samtænkning af danskernes transport.

Vi skal væk fra silotænkning og alle de barrierer, der er i dag, hvor trafikplanlægning foregår i et væld af forskellige offentlige organer. Så for at få et bredere fokus på mobilitet og en mere ensartet varetagelse af opgaverne foreslår vi, at der i Danmark oprettes en ny mobilitetsstyrelse. Det vil skabe en meget bedre trafikplanlægning, hvis vi samler opgaver omkring overordnet trafikplanlægning i en og samme styrelse,” siger Niels Wellendorf, der er medlem af bestyrelsen for IDA Rail.

Ved at overføre opgaver omkring trafikplanlægning, analyser, udbud og trafikkontrakter fra Transportministeriet, Trafikstyrelsen, Banedanmark og Vejdirektoratet til Mobilitetsstyrelsen, bliver denne på én gang både koordinerende, planlæggende og styrende myndighed. Ved at samle al koordinering af transport på både vej, bane, færger og luftfart i en fælles styrelse, er det samtidig muligt at involvere og samle brugernes krav til mobilitetsudbuddet ét sted og på tværs af transportmidler, vurderer arbejdsgruppen.

”I dag er en af årsagerne til den kollektive trafiks svigtende betydning netop manglen på en overordnet og samlet planlægning. Den udfordring kommer vi til livs ved at samle alt under ét tag. Det kræver samtidig, at der sker en sidestilling af investeringer i de statsligt, regionalt og kommunalt ejede jernbane-, metro- og letbanestrækninger - og at investeringerne sker på baggrund af vedtagne mobilitetsplaner og behov, og ikke ud fra faste ensartede tilskud,” siger Niels Wellendorf.

Alle transportformer – herunder metro, letbaner og cyklisme – bør være underlagt Mobilitetsstyrelsen, som i samarbejde med de regionale mobilitetsselskaber varetager den statslige og regionale kollektive trafik. I notatet står også, at alle regionale mobilitetsselskaber bør overtage ansvaret for hele den regionale trafik i deres geografiske områder, herunder den regionale togtrafik, som i dag – efter forhandlinger og udbud – udføres af DSB og Arriva på statens jernbanenet.

Arbejdsgruppen foreslår også, at Mobilitetsstyrelsen skal udarbejde og administrere nationale mobilitetsplaner med konkrete trafikplaner og de heraf afledte infrastrukturplaner samt sektorplaner for såvel jernbanen som for den vejbårne transport og cyklismen.

I dag er en af årsagerne til den kollektive trafiks svigtende betydning netop manglen på en overordnet og samlet planlægning

Niels Wellendorf,
Medlem af bestyrelsen for IDA Rail

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere