21.11.2020
3 min læsetid

Danske produktionsvirksomheder halser efter udviklingen

Virksomhedernes muligheder for at styrke deres konkurrenceevne gennem øget anvendelse af nye digitale teknologier bliver stadig flere, men det er ikke lige let for alle at holde trit med udviklingen, viser ny undersøgelse fra IDA.

Ole Haun

af Ole Haun

"Jeg ser i høj grad analysen som en alarmklokke til virksomhederne bredt om at holde trit med den teknologiske udvikling," siger Thomas Damkjær Petersen

Mange danske virksomheder er nemlig ikke i tilstrækkelig grad på omgangshøjde, når det gælder om at udnytte mulighederne, viser undersøgelsen, der fokuserer på omfang, potentiale og barrierer for automatisering og digitalisering i danske industrivirksomheder.

Selv om Danmark ligger forholdsvis lunt i svinget, når det gælder automatisering og digitalisering, målt på fx antallet af robotter, dækker det over meget store forskelle mellem virksomhederne. Mens mange har integreret traditionelle teknologier i deres forretning, kniber det med at integrere nyere digitale teknologier, som fx kunstig intelligens, big data og Internet of Things, viser undersøgelsen, der er gennemført blandt IDA-medlemmer, som til daglig arbejder i produktionsvirksomheder.

Udfordringerne gør sig i særlig grad gældende for mindre virksomheder, hvor kun en sjettedel er højt automatiserede.

”Undersøgelsen viser med stor tydelighed, at især de mindre virksomheder har svært ved at få greb om den komplekse opgave, det kan være at integrere ny teknologi i produktionsapparatet. Knasterne ligner meget de udfordringer, vi har set i tidligere undersøgelser, nemlig manglende tid, viden og kompetencer. Men det bliver de selvfølgelig ikke mindre alvorlige af. Samtidig hæfter jeg mig ved, at det i mindre grad synes at være tekniske kompetencer, der er udfordringen, men i højere grad manglende strategiske kompetencer, bl.a. på ledelsesniveau og i forhold til at identificere værdien af og mulighederne ved automatisering og digitalisering,” siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Selv om teknologiefterslæbet generelt er størst for de mindre virksomheder, tegner undersøgelsen et billede af et generelt forbedringspotentiale for både små, mellemstore og store virksomheder. Blandt de store virksomheder er 43 procent kun automatiseret og digitaliseret i lav eller nogen grad, mens den tilsvarende andel blandt de små og mellemstore virksomheder er henholdsvis 85 og 73 procent, ifølge IDAs undersøgelse.

”Der kan selvfølgelig være mange grunde til forskellene, men jeg ser jeg i høj grad analysen som en alarmklokke til virksomhederne bredt om at holde trit med den teknologiske udvikling. De nye produktionsteknologier er afgørende for at sikre og udvikle virksomhedernes konkurrenceevne – og dermed for at fastholde produktion og job i Danmark,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Men også politikerne må gerne holde øjnene åbne for at støtte op om virksomhedernes teknologisatsninger, mener Thomas Damkjær Petersen:

”Der er et klart behov for at fylde det videns- og kompetencehul ud, som undersøgelsen identificerer, mest markant hos de mindre virksomheder. Her hedder nogle af værktøjerne målrettet rådgivning og kompetenceudvikling, som både adresserer virksomheder med en lav grad af automatisering, og de der er længere fremme på den digitale rejse. Det kan fx være i form af en ny Isbryderordning som giver løntilskud til ansættelse af en højtuddannet specialist eller en udvidelse af rådgiverprogrammet SMV:Digital. Samtidig er der til virksomhederne bredt, behov for at styrke den strategiske forskning inden for it, digitalisering og robotter, så vi til enhver tid kan bringe den nyeste viden i spil i uddannelserne til gavn for virksomhederne."

Og den viden kan der være rigtig god brug for. I lighed med tidligere IDA-undersøgelser på området peger respondenter i den aktuelle undersøgelse nemlig på et fortsat stort potentiale for at øge produktiviteten gennem digitalisering og automatisering.

Læs undersøgelsen: "Hvor langt er danske virksomheder med Industri 4.0?"

Læs IDAs anbefalinger til at fremme automatisering og digitalisering