17.11.2018
5 min læsetid

Der bliver lyttet til IDA

Repræsentantskabet i IDA har holdt sit efterårsmøde. Fra IDAs formand fik repræsentantskabsmedlemmerne en status på foreningens mange aktiviteter. IDAs direktører gav status på IDAs Strategi 2018-2020.

Henrik Lilholt

af Henrik Lilholt

Teknologiens stemme nr. 1

Med Vision 2025 besluttede Repræsentantskabet i 2017, at IDA skal være Teknologiens stemme nr. 1. Og, vi er godt på vej sagde formanden for IDA, Thomas Damkjær Petersen.

Teknologipagten, som IDA har taget initiativ til og arbejdet aktivt for, er en realitet, og IDAs formand sidder i Teknologipagtrådet. Regeringen har også inviteret IDA til at sidde i Ekspertgruppen for Dataetik, der har rådgivet regeringens Disruptionråd. At der lyttes til IDA, bunder blandt andet i det dybdegående arbejde, der sker i SIRI-kommissionen samt udtalelser fra IDAs mange fagligt dygtige tekniske talspersoner.

Medlemsfremgang og fortsat højt aktivitetsniveau

Det var en stolt formand, der aflagde beretning om det seneste halve år. IDA oplever konstant medlemsfremgang og er nu flere end 118.000 medlemmer.

Thomas Damkjær Petersen takkede IDAs mange aktive, der det seneste år igen har leveret arrangementer til glæde for medlemmerne. Om det er store arrangementer med flere tusinde deltagere eller mindre sociale eller faglige arrangementer, så er det IDAs aktive, der står bag. De får ideerne og de fører dem ud i livet. Det er imponerende, hvordan vores aktive kan blive ved med at få nye ideer, sagde formanden.

Budget 2019 og Strategi 2018-2020

Repræsentantskabet godkendte et budget for IDA, der igen har sin primære indtægt baseret på en forventet medlemsvækst. Den øgede medlemsvækst har en række afledte omkostninger.

Repræsentantskabet besluttede at bruge råderummet, som medlemsvæksten giver, til at realisere ambitionerne i Vision 2025 samt Strategi 2018-2020. I 2019 vil der være et særligt fokus på styrkelse af indsatsen (særligt) over for nyuddannede ledige, medlemmernes psykiske arbejdsmiljø samt styrkelse indsatsen på lederområdet og netværksdannelse blandt medlemmerne.

Grundet den fortsatte medlemsvækst besluttede Repræsentantskabet, at IDA igen i 2019 fastholder kontingentet uden prisregulering.

IDA går ind i et valgår i 2019 – der er valg til IDAs repræsentantskab

Søren Vang Fischer, næstformand i IDA og formand for IDAs valgudvalg gav en status på IDA-valget. Der er allerede 8 godkendte lister, heraf 2 nye og ca. 200 opstillede kandidater.

Repræsentantskabet godkendte en præcisering i forhold til stemmeret således, at det er betalende medlemmer, der har stemmeret og altså ikke medlemmer med 3 måneders gratis medlemskab.

Repræsentantskabet godkendte også, at et fællesskab af studenterorganisationer ved alle uddannelsesinstitutioner kan udpege 4 medlemmer til Repræsentantskabet med tilhørende suppleanter uden afholdelse af valg.