14.02.2018
2 min læsetid

Det kan være ok at optage MUS-samtale

Persondataloven blev ikke overtrådt, da et IDA-medlem foretog hemmelige optagelser af to MUS-samtaler med sin chef for at kunne dokumentere chikane fra chefens side. Det har Datatilsynet slået fast i en ny afgørelse.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Det tjente et sagligt formål, da et IDA-medlem foretog hemmelige optagelser af to MUS-samtaler med sin chef. Medlemmet følte sig chikaneret af chefen og for at kunne dokumentere påstanden, optag han to MUS-samtaler uden chefens vidende. Siden blev medlemmet sygemeldt og opsagt. Medlemmet og IDA mente, at opsigelsen var usaglig, og i den efterfølgende faglige voldgiftssag blev optagelserne brugt for at bevise chikanen. Optagelserne var udslagsgivende for, at opmanden i den faglige voldgiftssag afgjorde sagen til medlemmets fordel – opsigelsen var kort og godt usaglig.

I forbindelse med voldgiftssagen klagede Kammeradvokaten, som førte sagen for modparten, til Datatilsynet over lydoptagelsen med påstand om, at optagelsen var i strid med persondataloven, da de optagede samtaler også berørte chefens privatliv. Men hensynet til medlemmets interesse vejede tungere i den konkrete sag, vurderer Datatilsynet.

Kammeradvokatens (repræsentant for arbejdsgiver i den konkrete sag) udlægning af Datatilsynets afgørelse