02.03.2021
3 min læsetid

EU-priser til innovative danske miljøprojekter

Ingeniørforeningen har netop uddelt EU’s danske miljøpriser 2020. Priserne blev uddelt til tre virksomheder, som gennem tre meget forskellige projekter dokumenterer innovation og spændvidde på den danske miljøarena.

Ole Haun

af Ole Haun

Direktør Claus Nielsen modtog EU’s danske miljøpris i kategorien miljømanagement på vegne af Sinatur Hotel & Konference. Foto: Henrik Frydkjær.

Miljøpriserne blev uddelt i kategorierne: Miljømanagement, bæredygtige produkter og services samt bæredygtige processer.

Sinatur Hotel & Konference fik tildelt miljøprisen i kategorien miljømanagement for implementering af en omfattende bæredygtighedsstrategi. Strategien omfatter bl.a. brug af solpaneler, brug af vindmøllestrøm fra egen vindmølle, bæredygtig indkøbspolitik, fokus på genanvendelse i alle værdistrømme, leverandørsamarbejde om miljørigtig emballage, økologi, samt drift af egen skov. Dertil kommer inddragelse af bæredygtighedsambassadører via en ”Grøn Sinatur app” og et målrettet arbejde med formidling til kunder og øvrige netværk. Resultaterne dokumenteres i et klimaregnskab for hele virksomhedens værdikæde.

”Bedømmelseskomiteen ser en dedikeret og fokuseret indsats med en klar vision og målsætninger, der arbejder med kontinuerlige forbedringer i retning mod en stadigt mere bæredygtig drift,” som det hedder i motiveringen af virksomheden.                                                                                                                                

CEO i Stjernholm A/S, Kaj Stjernholm, modtog EU’s danske miljøpris i kategorien bæredygtige produkter og services. Foto: Søren Palmelund.

Stjernholm A/S tildeles miljøprisen i kategorien bæredygtige produkter og services for udvikling af Stjernholm Sand Separeringsanlæg til separering af gylle og sand. Sandvaskeranlægget er udviklet primært til kvægfarme, hvor køer bruger sand i sengebåsene. Dyrevelfærdsmæssigt er det en fordel at bruge sand i sengebåsene, da dyrene kan undgå udskridninger og i langt mindre omfang udvikler klovskader og yverbetændelse.

Med sandvaskeranlægget separeres gyllen fra sandet - og op til 99 procent af sandet kan derefter genanvendes i sengebåsene. Den fra-separerede gylle kan sælges til forgasning på biogasanlæg.

En enkelt ko bruger mellem 4,8 og 6,8 ton sand om året, så udover råstofforbruget repræsenterer transport af nyt og brugt sand et meget væsentligt CO2-bidrag. Anlægget kan desuden videreudvikles til brug i anden affaldsbehandlingssammenhæng.

”Stjernholms anlæg er et flot eksempel på cirkulær økonomi med stor råstofbesparelse og en væsentlig CO2-reduktion til følge,” lyder det i begrundelsen fra bedømmelseskomiteen.   

Bjørn Andersen, Senior Vice President, Group Operations & Technology, ROCKWOOL International (tv.) og Frank Ove Larsen, adm. direktør ROCKWOOL Nordics, modtog EU’s danske miljøpris i kategorien bæredygtige processer. Foto: Henrik Frydkjær.

Rockwool A/S tildeles miljøprisen i kategorien bæredygtige processer for udviklingen af en ny banebrydende smelteteknologi, der bidrager til at reducere CO2-udledningen fra Rockwools danske fabrikker med 70 procent fra 2021.

Den nye smelteteknologi gør det muligt at opvarme smelteovnene med biogas fremfor fossile brændsler. Det kræver meget høje varmegrader at smelte sten om til ikke-brændbar Rockwool stenuld, der kan modstå temperaturer over 1100 grader C. Rockwool har undervejs i udviklingsforløbet først omstillet til opvarmning med naturgas, inden virksomheden fra årsskiftet 2021 gik over til biogas i de danske produktionsanlæg.

”Den nye teknologi kan hjælpe den grønne omstilling i en lang række industrier, og Rockwool er med projektet med til at vise vejen for grøn omstilling indenfor energiintensiv industri, hvor elektrificering typisk ikke er en mulighed,” anfører bedømmelseskomiteen i sin begrundelse.                                                         

Ud over den faglige anerkendelse, som miljøpriserne er udtryk for, modtog prismodtagerne hver et diplom samt en håndlavet vase fra glaskunstnerne Backhaus-Brown.

Prisuddelingen fandt sted som en online- begivenhed grundet coronasituationen. Oprindelig skulle priserne have været uddelt i december sidste år, men blev udsat i håb om muligheden for et fysisk fremmøde til begivenheden.

Om EU's miljøpriser

Formålet med EU's miljøpriser er at fremme innovative og bæredygtige løsninger på miljøområdet.

Priskonkurrencen har to niveauer. Nationale prisuddelinger og en efterfølgende konkurrence på europæisk plan.

I Danmark forestås konkurrencen af Ingeniørforeningen, IDA, efter aftale med EU-kommissionen og Miljøministeriet.   

Se mere om EU's miljøpriser