25.01.2019
2 min læsetid

EUs barselsregler er en sejr for ligestillingen

Det er godt for ligestillingen, at EU foreløbigt har godkendt to måneders øremærket barsel til begge forældre.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Juliane Marie Neiiendam

En mere ligelig fordeling af barsel er en af vejene til at til at få reel ligestilling på arbejdsmarkedet,” siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

Torsdag aften blev forhandlere fra EU-Parlamentet og EU’s medlemslande enige om, at hver forælder fremover må holde to måneders barselsorlov. Orloven bliver øremærket, men vælger den ene forælder ikke tage orloven, vil den falde bort. Foruden nye regler for barsel, har parlamentet og landene også aftalt fem årlige omsorgsdage. I modsætning til eksempelvis barnets første sygedag kan man bruge omsorgsdagene til også at passe andre familiemedlemmer, som er syge eller gamle.

Den samlede aftale skal sikre en bedre balance mellem arbejde og privatliv. Og den vækker glæde i Ingeniørforeningen, IDA.

”Vi er naturligvis meget tilfredse med, at EU træder til, hvor skiftende danske regeringer har hoppet på stedet. Vi har længe ønsket mere øremærket barsel til begge forældre, så det er en stor sejr for ligestillingen. En mere ligelig fordeling af barsel er en af vejene til at til at få reel ligestilling på arbejdsmarkedet,” siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

Hun mener også, at det er helt fint, at de to måneder falder væk, hvis fx mændene ikke tager de to måneder, der er øremærket dem.

”Det vil gøre det nemmere for den enkelte mand at tage diskussionen med sin arbejdsgiver og nok så vigtigt hjemme ved køkkenbordet. Det vil også én gang for alle gøre op med kulturelle barrierer på arbejdspladsen. Samtidig kan denne øremærkning af to måneders barsel også gøre, at vi slipper for de uskønne sager, hvor mænd afskediges, fordi de vil holde barsel,” siger Juliane Marie Neiiendam.

Aftalen mellem EU-Parlamentet og EU-landene er ikke formelt godkendt endnu, men det betragtes som en formsag. Efter alt at dømme, træder de nye regler i kraft inden for tre år.