30.08.2018
4 min læsetid

Finanslovforslag træder vande på klimaområdet

Det er glædeligt, at der er blevet sat et stort beløb af til den globale klimaindsats, men vi har også brug for at kigge frem mod nye løsninger her og nu

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

”Klimaindsatsen er global. Derfor er det positivt, at vi hjælper udviklingslandene med 540 millioner kroner til at lave bæredygtige energiløsninger, hvilket også kommer danske eksportvirksomheder til gavn. Det er godt på den korte bane, men der skal tænkes mere langsigtet, og derfor bekymrer det mig, at der ikke er sat nok penge af til hverken hjemlig klimaforskning eller grøn transport,” siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Netop klimaforskning er afgørende for, at vi kan udvikle nye teknologier, der kan løse de klimaudfordringer, vi allerede står i. De nuværende CO2-udledninger har sat os på en kurs mod stigende temperaturer og vi har brug for at forstå sammenhænge og konsekvenser så vi kan mindske risiko for alle lande herunder borgere og virksomheder i verden.

”Der mangler langsigtet tænkning og visioner for klimaet i finansloven. Den danske klimaforskning lå på 4 procent i 2016 af den samlede offentlige forskning, og det er simpelthen for uambitiøst. Når nu samtlige af folketingets partier endelig er vågnet op til dåd og er begyndt at tage klodens klimaudfordringer seriøst, skal det også gerne manifestere sig i kroner og ører. Vi skal op på 6 procent, hvilket svarer til knap 1,4 mia. kroner, før vi kan kalde det en helhjertet grøn klimaindsats,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Grøn transport mangler
Det er helt centralt for IDA, at regeringen i finanslovforslaget i endnu højere grad prioriterer den offentlige klimaforskning. Niveauet har i alt for mange år ligget alt for lavt, og der har ikke været en stigning set som andel af den samlede offentlige forskningsbevilling. Desuden undrer det IDA, at det først er fra 2020, at vi skal udvikle grøn transport, for der er mange klimaudfordringer på transportområdet, vi kan tage fat på her og nu.

”Der kører alt for få elbiler på de danske veje, der bliver gjort for lidt for at gøre denne form for transport økonomisk attraktiv. I en tid, hvor 95 procent af vores transport kører på fossile brændsler, så jeg gerne, at regeringen havde fokus på netop grøn transport,” siger Thomas Damkjær Petersen, der mener, at klimaindsatsen træder vande på regeringskontorerne.

”Der er brug for handling her og nu, og jeg havde gerne set en mere helstøbt satsning for klimaet, for klodens klimaforandringer kan jo ikke sættes på standby. Det er et langt sejt træk at ændre kursen, så derfor er offentlig forskning afgørende, både den langsigtede grundlagsskabende forskning omkring lav-emissions energi, transport og landbrug – og teknologinære, som omhandler udvikling, test og demonstration af nye teknologier tæt på markedet,” siger Thomas Damkjær Petersen.