’For mange fugle på taget i dansk klimapolitik’

IDA deler Klimarådets kritik af regeringen for at komme med for få konkrete handlingsplaner på klimaområdet

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

Danmark har brug for en helstøbt klimaplan, hvor alle sektorer som energi, landbrug og transport supplerer hinanden. Foto: Arkiv

”Der er for mange fugle på taget i dansk klimapolitik,” er reaktionen fra Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA. Kritikken kommer i kølvandet på Klimarådets årlige statusrapport, som det offentliggjorde i dag. Konklusionerne er overordnet, at regeringen er et stykke vej fra at være i mål med deres klimaplaner.

”Her er vi enige i Klimarådets vurdering om, at der for mange luftige planer på det klimapolitiske område. Vi har i årevis anbefalet, at Danmark får en sammenhængende klimaplan, og vi har også løbende bidraget med forslag til, hvordan den slags klimaplaner skal se ud blandt andet i IDAs Klimasvar, vi præsenterede sidste forår,” siger Thomas Damkjær Petersen.

IDA støtter fuldt ud Klimarådets anbefaling om, at regeringen på det kraftigste bør prioritere planlægnings- og strategiarbejdet på klimaområdet frem mod 2030. Regeringen får kritik af Klimarådet for at mangle en konkret klimakøreplan, der kan udstikke rammerne for en koordineret klimaindsats på tværs af sektorer med klare tidsplaner og milepæle.

”Vi har gennem det seneste år set klimaplaner på isolerede områder. Men vi kan ikke blive ved med at hoppe fra tue til tue, vi har brug for en sammenhængende plan med konkrete og detaljerede retningslinjer med virkemidler og forskellige sektorstrategier. For jeg er ligesom Klimarådet stærkt bekymret for, at vi ikke når den 70-procentsmålsætning, vi har sat os, hvis vi ikke træder den grønne speeder i bund nu,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Klimarådet siger, at det allerede er kommet med en række anbefalinger til regeringen. En af dem går konkret på, at Danmark skal have udarbejdet en national strategi for CO2-fangst, -lagring og -anvendelse. Særligt det punkt er interessant for IDA, fordi vores energiscenarier viser at netop anvendelse af CO2 power-to-x-brændsler er meget vigtigt for at skubbe fossile brændsler ud af tung transport som fx fly og dermed sikre de langsigtede klimamål.

”I IDA er vi meget enige i, at der er et presserende behov for at Danmark får en national strategi for CO2-fangst, -lagring og -anvendelse. Vi tror på potentialerne i CCU og power-to-x, men hvis Danmark skal indfri potentialerne, skal vi have en national strategi. Det kræver nemlig, at vi koordinerer viden og får en geografisk planlægningsdimension ind i arbejdet. Jeg håber, regeringen lytter til Klimarådets kritik og anbefalinger og sætter skub i de initiativer, der kan få os i mål med klimaambitionerne,” siger Thomas Damkjær Petersen.

 

Jeg er ligesom Klimarådet stærkt bekymret for, at vi ikke når den 70-procentsmålsætning, vi har sat os, hvis vi ikke træder den grønne speeder i bund nu

Thomas Damkjær Petersen,
Formand for Ingeniørforeningen, IDA

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere