Grønne startpakker giver mening nu og i fremtiden

Med udsigt til en gradvis genåbning af landet, byder IDA nu ind i debatten om initiativer, der kan bidrage til at afbøde de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af coronakrisen. Indspillet består af 12 forslag, der alle har grønne fortegn.

Ole Haun

af Ole Haun

"Der skal både søm og skruer og tusind andre komponenter til den grønne omstilling," siger IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

IDAs bud på kickstart-initiativer er en kombination af nye forslag og forslag, som IDA og andre spillere allerede har været på banen med.

”Essensen er, at vores forslag tager afsæt i allerede eksisterende politiske aftaler eller planlagte investeringer, som vi foreslår, der handles på nu. Ved at styrke og fremrykke grønne indsatser går vi i gang med noget, vi alligevel skulle have gjort, samtidig med at tiltagene styrker erhvervsliv og beskæftigelse over en bred front,” siger IDAs formand Thomas Damkjær Petersen, og uddyber:

”Selv om vi i kataloget af forslag har koncentreret os om tiltag med grønt fortegn, vil de gavne job og økonomi i bred forstand. Der skal både søm og skruer og tusind andre komponenter til den grønne omstilling, så udover de virksomheder som specifikt arbejder på energi- og klimaområdet, vil forslagene også have effekt for en bred kreds af underleverandører til den grønne industri,” siger Thomas Damkjær Petersen.

IDAs 12 grønne forslag

IDA har udarbejdet 12 grønne forslag til at styrke beskæftigelse og bæredygtighed i Danmark

Læs alle forslagene her.

Ved at styrke og fremrykke grønne indsatser går vi i gang med noget, vi alligevel skulle have gjort, samtidig med at tiltagene styrker erhvervsliv og beskæftigelse over en bred front

Thomas Damkjær Petersen,
Formand, IDA

Hvor en række af forslagene i IDAs katalog er i samklang med meldinger fra andre, går enkelte af forslagene langt videre end det, der er på forhandlingsbordene lige nu. Blandt andet foreslår IDA, at den vedtagne dispensation for anlægsloftet resten af 2020, forlænges frem til 2022, når det gælder grønne investeringer, som fx energirenoveringer af bygninger og anlæg.

”Ingen tror vist desværre på, at de økonomiske virkninger af coronakrisen vil være overstået på et halvt eller helt år, og derfor tror jeg, der også er brug for indsatser med et noget længere perspektiv og som giver sund fornuft på den lange bane. Eksempelvis er et andet af vores forslag at fremrykke udbuddet af de tre havvindmølleparker, der allerede indgår i energiaftalen,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Blandt IDAs forslag er også initiativer, som der indtil nu ikke har været så meget fokus på i debatten, nemlig det cirkulære område. Her anbefaler IDA en styrket indsats for cirkulær produktion, ligesom kataloget gør opmærksom på, at omstillingen til et bæredygtigt samfund kræver nye kompetencer inden for en lang række områder og på alle faglige niveauer.

”Den del af vores forslag falder muligvis ikke i straks-bunken, men det er vigtigt også at indtænke fx relevant efteruddannelse til arbejdstagere, hvad enten de er i beskæftigelse eller ledige, for vi får brug for de grønne kompetencer,” påpeger Thomas Damkjær Petersen.

IDAs ”12 grønne forslag til at styrke beskæftigelse og bæredygtighed i Danmark” er nu på vej til de fagrelevante ordførere og udvalg på Christiansborg samt til organisationer og andre interessenter.

”I den sammenhæng vil jeg gerne udtrykke min dybeste anerkendelse af det politiske sammenspil, vi har set over de seneste uger med hjælpepakker, der skal afbøde virkningerne af coronakrisen. Det brede samarbejde er der forsat brug for, ligesom der er brug for konstruktive input til, hvordan Danmark kommer videre. Og den opgave melder IDA sig naturligvis gerne klar til at medvirke i,” siger Thomas Damkjær Petersen.