07.06.2017
4 min læsetid

Hver tredje time i natur/teknologi er uden faguddannet lærer

Trods en lille fremgang halter kompetencedækningen i naturfagsundervisningen i folkeskolen fortsat langt efter de politiske intentioner om fuld kompetencedækning i 2020.

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Næsten 4.000 lærere, som underviser i natur/teknologi, er uden undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Det viser Undervisningsministeriets nye opgørelse over kompetencedækningen i folkeskolen i dette skoleår, hvor dækningen i natur/teknologi ligger på 63,5 %.

Den langsommelige udvikling i faget får formanden for IDA Thomas Damkjær Petersen til at efterlyse et langt større fokus på misforholdet.

”Natur/teknologi er selvsagt et helt essentielt fag, hvor eleverne til og med 6. klasse får indsigt i naturvidenskaben og teknologiens verden. Det er i disse undervisningstimer, vi får alvor tændt for børnenes interesse for natur og teknik. Vi har med 30 millioner kroner fra private fonde søsat projektet Engineering i skolen, der skal være med til at tænde gnisten for teknologi og naturvidenskab hos skoleeleverne. Her kunne kommunerne så godt supplere med, at eleverne får undervisningstimer med uddannede lærere,” siger han

En prognose fra den teknologiske alliance Engineer the Future viser, at der i 2025 vil mangle 9.300 ingeniører og 4.200 naturvidenskabelige kandidater. Derfor nytter det ganske enkelt ikke, at dækning i både indskoling og på mellemtrinet er så lav, mener IDAs formand.

”På baggrund af den enorme efterspørgsel på teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft, vil det være i alles interesse, at folkeskoleeleverne fra dag ét fik undervisning af højeste kvalitet i natur og teknologi,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Ambitionen er, at der i 2020 skal stå en lærer med den rette uddannelse bag kateteret i 95 % af timerne. Læreren skal have haft faget på læreruddannelsen eller have taget en efteruddannelse i faget.

”Der blev ved kommuneaftalen fra 2014 desuden afsat en milliard til at løfte kompetenceniveauet, og når det ikke går hurtigere med natur/teknologi burde man overveje, at øremærke en større del af disse midler til faget,” siger IDAs formand.